Ve věku nedožitých 90 let zemřel pravnuk Antonína Randy

čtvrtek, 25 červen 2015 13:17

randa210Emeritní profesor Univerzity v Curychu, pravnuk Antonína Randy a člen správní rady Randovy nadace prof. Dr. dr. h. c. Jan S. Kruliš-Randa zemřel 7. června 2015 v Curychu. Patřil mezi účastníky protestu studentů proti únorovým událostem v roce 1948 a během svého exilového pobytu v Německu, USA a Švýcarsku se proslavil spoluprací s protikomunistickým exilem a krajanskými spolky.

Jan S. Kruliš-Randa po roce 1990 ve Švýcarsku založil spolek „Randa Verein“ na podporu českých studentů práv a dlouhodobě také podporoval spolek českých právníků VŠEHRD, který působí na Právnické fakultě UK.

Dne 28. 9. 2011 mu byla prezidentem republiky Václavem Klausem udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Na podzim proběhne symbolické rozloučení s tímto podporovatelem mladých českých právníků na Vyšehradě. Přesné datum bude oznámeno.

Autor: red.
Foto: red.