Displaying items by tag: Erin Carson

Explain your research clearly in one minute. This is exactly the task given to scientists from Charles University in the new video series Science at CU. The first to take on the task was mathematician Erin Carson, who is inventing new algorithms for supercomputers.

V jedné minutě srozumitelně vysvětlit svůj výzkum. Přesně takový úkol dostalo několik vědců a vědkyň z Univerzity Karlovy v rámci nové video série Věda na UK. Jako první se úkolu zhostila matematička Erin Carson, která vymýšlí nové a lepší algoritmy pro superpočítače. 

Jeden na Univerzitě Karlově, tři v Česku a celkem 408 – tak zní statistika letošních startovních grantů Evropské výzkumné rady (ERC). Erin Carson z Matematicko-fyzikální fakulty UK bude díky pětiletému grantu analyzovat numerické výpočty a hledat algoritmy pro výpočetní systémy.

A European Research Council junior grant (ERC Starting) has gone to Erin Carson from the Faculty of Mathematics and Physics at Charles University. She will analyse numerical computations and search for new algorithms for computational systems.