Články dle značky: porodnost

„Potřebujeme nejen znát demografické trendy, ale také je vysvětlit a na základě toho je předvídat,“ říká k projektu Současná česká rodina docentka Jiřina Kocourková z PřF UK. Výzkum si posvítil mimo jiné na reprodukční plány, partnerství a mezigenerační vztahy.

For the complete archive of all Forum issues click here:
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-667.html