Články dle značky: princezny

V říjnu se na půdě KTF UK uskutečnila mezinárodní medievistická konference zabývající se královskými ženami ve střední Evropě. O tehdejším postavení urozených panovnic jsme si povídali s historičkou umění a teoložkou Kornélií Kolářovou Takácsovou.

For the complete archive of all Forum issues click here:
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-667.html