Koreanistika slaví 70 let na FF UK

úterý, 3. březen 2020 11:25

V roce 1950 byla na Filologické fakultě (později opět Filozofické fakultě) Univerzity Karlovy otevřena nová samostatná katedra – Katedra filologie a dějin Dálného východu pod vedením profesora Jaroslava Průška. Na katedře byly otevřeny tři obory – sinologie, japanologie a koreanistika vedená Aloisem Pultrem. Historii koreanistiky na FF připomíná výstava Koreanistika včera a dnes.

korejci

V letošním roce uplyne 30 let od navázání diplomatických vztahů s Korejskou republikou, dnes mohou dokonce čeští občané v zemi pobývat tři měsíce bez nutnosti víza. V Koreji v současnosti studují desítky českých studentů, Českou republiku naproti tomu ročně navštíví stovky tisíc jihokorejců.

Korejské firmy v Česku investovaly miliardy korun a od roku 2004 spojuje českou a korejskou metropoli pravidelný let Praha – Inčchŏn. Cesta trvá přibližně 10 hodin a na mezinárodním letišti v Inčchŏnu se v robotizovaném kiosku odbavíte česky a v salónku vám nabídnou plzeňské pivo.

Před více než 60 lety, když tehdejší válkou zničenou Koreu navštívili první koreanisté trvala cesta několik dní s dlouhými přestupy v Sovětském svazu. Znalost cizích jazyků ve válečné Koreji byla minimální, proto ČSR od počátku navázání vztahů s KLDR potřebovala schopné tlumočníky a překladatele.

Dějiny koreanistiky v Čechách jsou neodmyslitelně svázány se vznikem Orientálního ústavu (OÚ) Akademie věd, který byl na podnět T. G. Masaryka založen v Praze 25. ledna 1922. Díky přednáškám o orientálních jazycích, které OÚ pořádal, se zde mohli potkat zakladatelé české koreanistiky – Han Hŭngsu a Alois Pultr.

_hhs_uci_na_orientalnim_ustavu__545_430 _alois_pultr_320_430

Han Hŭngsu, korejský archeolog s titulem z Vídně, tu nejprve přednesl několik přednášek, víceméně přehledových informací o korejském a japonském jazyce. Těch se účastnil i tehdy středoškolský profesor Alois Pultr. Od roku 1943, kdy se Han Hŭngsu trvale usídlil v Praze, zde začal pravidelně vyučovat praktický jazyk. Pultr s ním byl trvale v kontaktu a začal se rovněž věnovat korejštině, po roce 1945 přešel do Orientálního ústavu, kde se stal vedoucím Školy orientálních jazyků.

V letech 1945–50 byly na FF UK vypsány volné́ přednášky z oborů sinologie a japanologie, vedené zakladatelem české sinologie Jaroslavem Průškem z Orientálního ústavu. Na těchto základech bylo možné zřídit později samostatnou katedru pro studia Dálného východu. V roce 1950 byl na Filologické fakultě (později opět Filozofické fakultě) UK otevřena nová samostatná katedra – Katedra filologie a dějin Dálného východu pod vedením prof. Průška. V roce 1950 byly na katedře otevřeny tři obory – sinologie, japanologie a koreanistika vedená Aloisem Pultrem.

Již studenti historicky prvního ročníku byli v roce 1953 povoláni do válkou zdecimované Koreje tlumočit pro čs. Dozorčí komisi neutrálních států (DKNS). Do Koreje byli vysláni čs. vojáci a diplomaté a na žádost MZV tři studenti ze 3. a 4. ročníku koreanistiky (H. Roubíčková, H. Burešová a L. Pecl) jako tlumočníci ve vojenské hodnosti kapitánů.

_cchongdzin_900_627

V roce 1954 byla v Čchǒngdžinu zřízena civilní Československá nemocnice Červeného kříže Na žádost ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zdravotnictví sem byli vysláni Vladimír Pucek (leden 1955 – březen 1956) a po něm Josef Šrám (duben 1956 – 1957). Právě Pucek v roce 1974 převzal po docentovi Pultrovi oddělení́ koreanistiky a dlouho byl jediným interním učitelem na oboru. Zpočátku, v letech 1950–53, se obor koreanistika vypisoval každý rok, později jen v některých letech (1955, 1956, 1958). Během dlouhodobých pobytů Vladimíra Pucka v KLDR zajišťoval řadu přednášek Jaroslav Bařinka z OÚ, zvláště v letech 1964–66.

_kim_900_605

Po roce 1989 se pro českou koreanistiku otevřely nové dveře. Po navázání oficiálních diplomatických styků Československa s Korejskou republikou v roce 1990 se díky úsilí Vladimíra Pucka podařilo ještě v témže roce podepsat dohodu o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), kde byla v roce 1988 založena katedra bohemistiky.

Od roku 1991 jsou pravidelně na FF UK vysíláni korejští lektoři z HUFS na UK a čeští lektoři z UK na HUFS. Impulsem pro další spolupráci se posléze stala Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČR a vládou Korejské republiky, podepsaná v Soulu 6. 10. 1994. Na jejím základě bylo možné realizovat mnohé projekty a spolupráci nejen s HUFS, ale též s jinými univerzitami a zejména vědeckými institucemi a nadacemi jakou jsou Korean Foundation, Korea Research Foundation, NIIED, později Academy of Korean Studies a další.

_olga_900_610

Díky své historii má česká koreanistika unikátní postavení ve světě, kdy disponuje jak kontakty z vědeckých institucí obou Korejí, tak bohatou knihovnou. Vědci z obou států na Korejském poloostrově se společně setkali například na konferenci International Society for Korean Studies pořádané minulý rok na UK v Praze. V současnosti vede obor doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph. D. Během jejího působení se z tradičního jazykového zaměření záběr oboru rozšířil také na výzkum literatury a dějin. V posledních dvou dekádách koreanistika publikovala desítky monografií, studií, článků a překladů týkající se korejské literatury, dějin, filozofie ale i náboženství a kultury.

_mzemanek_a_mlowensteinova_pri__450_377

V roce 2019 se koreanistika společně s japanologií a vietnamistikou oddělila od Ústavu Dálného východu a sjednotila se s Ústavem Jižní a centrální Asie. Nově vznikl Ústav Asijských studií, jehož prvním ředitelem byl jmenován koreanista a religionista Mgr. M. Zemánek, Ph. D. Koreanistika je nyní specializací v rámci programu Asijská studia, kde je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní.

U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.). Více informací o koreanistice a přijímacím řízení.

_koreanistika_plakat_vernisaz1_125_180

Od pondělí 2. března bude ve vestibulu budovy v Celetné (Celetná 20, Praha1) zpřístupněna výstava s názvem Koreanistika včera a dnes - 70 let na FF UK, vernisáž proběhne v pátek 6. března od 17 hodin.

Koreanistický portál: http://korea.ff.cuni.cz/

Autor: Lukáš Kubík
Foto: archiv V. Pucka a M. Löwensteinové

Sdílejte článek: