LF HK Medicast: Hradečtí o Mendelovi, genetikovi i včelaři

pondělí, 18 červenec 2022 10:36

OBR 6523U příležitosti dvoustého výročí narození slavného vědce a zakladatele genetiky, Johanna Gregora Mendela, se královéhradecký tým lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl první díly svého nového podcastu LF HK Medicast věnovat právě jeho odkazu. Na Mendelův život, objevy a záliby se můžete podívat očima odborníků z hradecké fakulty, kteří vlastně v současnosti pokračují v jeho práci a stejně jako on plynule přechází mezi rolemi vědce, učitele, experimentátora i milovníka přírody.

Prvním hostem podcastu byl pan profesor Miroslav Červinka (na snímku vpravo), emeritní děkan LF HK, genetik, biolog a bývalý přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky, který zasvěceně a nadšeně hovořil o Mendelově výzkumu v oblasti genetiky.

„Je to velký kus Mendelovy invence a taky trošku toho štěstí, které ve vědě musí být, protože on si vybral znaky, jež jsou skutečně monogenní. Někde u některé rostliny barva květu není monogenní… tam nemůžete získat takové jednoduché výsledky, jaké měl Mendel. Je to prostě kus vědeckého štěstí, ale kromě toho si to skutečně odpracoval; své pokusy velmi pečlivě připravoval, velmi pečlivě analyzoval, popsal to přesně a zaslouží si, aby skutečně byl považován za zakladatele genetiky,“ říká profesor Červinka.

OBR 6937A ve druhém díle vystoupil profesor Jaroslav Mokrý, který je přednostou Ústavu histologie a embryologie a zabývá se studiem kmenových buněk a neurobiologie. Pan profesor s Mendelem sdílí lásku k přírodě a s ní i související koníček, jímž je... včelaření! Autoři LF HK Medicastu si s ním povídají o Mendelově včelařské zkušenosti i o vazbě na současnou medicínu.

„On v přírodě hledal, řekněme boží zákony čili hledal tam zákonitosti a když se mu to podařilo u rostlin, třeba u křížení hrachu, najít, tak vlastně hledal obdobné způsoby třeba i přitom včelaření. Víme právě z jednoho včelařského časopisu, že získal několik poddruhů nebo, jak se říká, plemen včelstev. Takže on vedle krajinské, což je asi ta dnešní včela kraňka, popisuje i včelu egyptskou, stepní, vlašskou, sicilskou a velice si cenil včely cyperské čili z ostrova Kypru, o které tvrdil, že je výborná na produkci medu,“ dodává.

Oba mendelovské podcasty ještě doplní rozhovor s Petrem Vodou z Ústavu lékařské biofyziky LFHK UK, který se stejně jako Mendel věnuje meteorologii a pěstování jabloní. Zaměří se na to, jak v Mendelově životě všechno se vším souvisí. Jak ho jeho vztah k přírodě a pedagogické vlohy přivedly do Vídně. Jak jeho pozorovatelské dovednosti, pečlivost a trpělivost byly patrné ve všem, co dělal, a přičinily se o to, že zanechal důležitou stopu i v meteorologii.

„Mendel měl na všechno tabulky. Experiment si velmi pečlivě rozplánoval, zaznamenával, zapisoval a vyhodnocoval a snažil se v tom najít vzorce. A to je jeho značný přínos. Protože to, že křížil jablka, to tehdy křížil kdekdo. Ale tu metodičnost, tu měl jenom on. A díky tomu uspěl. A zdá se, že byla i v jeho fyzikální přípravě. To bylo zřejmě tím, co mu dala příprava na učitelství fyziky, na experimentální fyziku,“ míní Voda.

LF HK Medicast je nový podcast Lékařské fakulty v Hradci Králové o medicíně, vědě, studiu a o všem, co s nimi souvisí. Hosty podcastu jsou akademici, studenti, absolventi i uchazeči, kteří hovoří na taková aktuální i nadčasová témata, aby posluchači podcastu mohli blíže poznat Lékařskou fakultu v Hradci Králové a především osobnosti, jež ji tvoří. Pořadem provází Pavla Sedlářová z téže fakulty.

Autor: Pavla Sedlářová
Foto: LFHK UK

Sdílejte článek: