Zkoušku Cambridge English nyní můžete získat i na Univerzitě Karlově

pátek, 02 červen 2017 17:40

Zkoušky Cambridge English uznává více než 13 000 univerzit, včetně některých fakult Univerzity Karlovy, zaměstnavatelů a vlád po celém světě. Centrum pro cambridgeské zkoušky Univerzity Karlovy sídlí na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK a kromě samotného testování anglického jazyka nabízí i přípravné kurzy.

studenti700

Centrum na Pedagogické fakultě je jednou z třiadvaceti poboček Cambridge English Language Assessment v České republice, kde lze certifikát získat, a jednou ze tří vysokých škol, která tuto možnost svým studentům nabízí. Kromě Univerzity Karlovy má pozici autorizovaného zkouškového centra ještě Metropolitní univerzita Praha a Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum je oprávněno organizovat zkoušky pro všechny fakulty Univerzity Karlovy včetně mimopražských.

Pobočka při Univerzitě Karlově byla založena v první polovině roku 2012 a  má oprávnění vykonávat následující zkoušky:

  • Cambridge English: Preliminary (dříve PET)
  • Cambridge English: Preliminary for Schools
  • Cambridge English: First (dříve FCE)
  • Cambridge English: First for Schools
  • Cambridge English: Advanced (dříve CAE)
  • Cambridge English: Proficiency (dříve CPE)
  • TKT (Teaching Knowledge Test) – zkoušky z oborové didaktiky angličtiny

Pro uchazeče se speciálními požadavky na průběh zkoušky, například pro studenty se sluchovými nebo zrakovými obtížemi či specifickými poruchami učení, je možné zajistit zvláštní průběh zkoušky, včetně upravených materiálů. Pokud se rozhodnete o uzpůsobení podmínek požádat, musíte tak učinit současně s podáním přihlášky, dodatečně tak nelze učinit. Uzpůsobení se provádí na základě předložení potvrzení lékaře, psychologa, speciálního pedagoga apod.

Jestliže se zatím na skládání zkoušky ještě necítíte, může se přihlásit na semestrální či dvousemestrální přípravné kurzy. Kurz přípravy ke zkouškám Cambridge English: Advanced a Cambridge English: Proficiency pořádá přímo katedra anglického jazyka a literatury PedF UK, na cambridgeskou zkoušku FCE se můžete připravovat v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.

Přihlásit na zkoušku se můžete zde.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: