Sdělení ohledně povodňové situace

pátek, 02 červen 2017 17:40

Od ranních hodin neděle 2. června kvestor UK a další pověření členové vedení univerzity a vedoucí bezpečnostního odboru RUK prověřují stav jednotlivých povodňovou situací potenciálně ohrožených objektů Univerzity Karlovy a jsou v kontaktu jak s krizovým štábem hl. m. Prahy, tak s děkany příslušných fakult (PřF, PedF, FSV, ETF, FF, PF, MFF, FTVS) a řediteli součástí (KaM, SBZ).

clipboard02

Ve všech ohrožených objektech byly provedeny vyklízecí práce a další preventivní opatření s cílem minimalizace případných škod. Podle aktuálních informací z fakultních štábů zatím došlo k částečnému zaplavení loděnice v Troji a výcvikového střediska v Dobronicích.

Případná omezení provozu jednotlivých fakult a součástí (včetně konání státních zkoušek, přijímacích zkoušek, konferencí apod.) jsou v kompetenci jednotlivých děkanů a příslušné aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách těchto fakult. Vzhledem ke zhoršujícím se prognózám dalšího vývoje v centrální části Prahy, včetně dopravní situace a dodávek energií, žádám děkany, aby zvážili omezení provozu fakult v pondělí 3. června, pokud už tak neučinili.

Další informace, včetně případných celouniverzitních opatření, budou zveřejněny 3. června dopoledne, po vyhodnocení nočního vývoje a nových informací z krizového štábu vlády a hl. m.  Prahy.

Vedení UK zároveň děkuje všem zaměstnancům a studentům univerzity, kteří se obětavě podílejí na dosavadních protipovodňových pracích.

V Praze dne 2. června 2013

Prof. Václav Hampl, rektor UK

Autor: prof. Václav Hampl
Foto: red.

Sdílejte článek: