Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK slavilo 10. výročí

pátek, 28 listopad 2014 12:14

Během 10 let existence centrum uskutečnilo 82 týdenních kurzů a velkých akcí, kterých se zúčastnilo 1481 zdravotně postižených a na nichž činnost zajišťovalo celkem 2261 instruktorů, odborných asistentů, doprovodů a trasérů. Slavnostní setkání u příležitosti kulatého výročí proběhlo 27. listopadu v Císařském sále Karolina.

Činnost centra se soustřeďuje především na zdravotně postižené – začátečníky, pro něž vytváří technické a metodické postupy k osvojení základních pohybových dovedností. Vychovává také sportovní instruktory a odborné doprovody pro různé sporty podle druhu postižení, neboť sportovní aktivity s postiženými vyžadují vysokou odbornost instruktorů a individuální přístup ke každému jednotlivci.

Centrum však provádí i vlastní výzkum, který má umožnit věnovat se sportu i zájemcům s těžšími formami postižení. „Vloni jsme uskutečnili speciální seminář, kde jsme testovali nově vyvinuté hydraulické protézy pro lyžaře s nadkolenní amputací. Pravděpodobně vůbec poprvé na světě se nám povedlo uskutečnit lyžování oboustranně amputovaného na dvou lyžích,“ říká PaedDr. Jan Hruša, CSc., vedoucí Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK.

Slavnostní setkání v prostorách Karolina se účastnili pracovníci centra i jeho klienti, bývalí studenti a zaměstnanci neziskových organizací, které s centrem spolupracují. Univerzitu Karlovu reprezentovala členka kolegia rektora PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph. D. „Jménem Univerzity Karlovy bych vám všem ráda poděkovala za práci, kterou odvádíte. Zároveň děkuji všem, kteří sportujete, za to, že to nevzdáváte a sportujete, protože je to velmi podstatná aktivita, které se u studentů nedostává tolik pozornosti, kolik bychom chtěli. Doufáme, že společnými silami se povede do centra přivést více studentů,“ vzkázala přítomným.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: