Reakce rektora prof. Václava Hampla pro server Česká pozice

čtvrtek, 09 květen 2013 18:15

Zveřejňujeme celé znění odpovědí zaslaných rektorem UK prof. Václavem Hamplem na otázky redaktora Petra Matějčeka pro Českou pozici.

Ministerstvo školství Vám (rektorovi Univerzity Karlovy v Praze) postoupilo odvolání žadatele Jakuba Michálka proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací o platu a odměnách vrcholných zaměstnanců. Hodláte potvrdit své předchozí rozhodnutí – s jakým odůvodněním?

Rozhodnutí MŠMT, které potvrdilo právní názor UK o tom, že MŠMT není odvolacím orgánem (kromě otázky na mzdu rektora, kterou určuje ministr, a není tedy v samosprávné kompetenci univerzity), bylo doručeno před třemi pracovními dny. Nyní běží lhůta, ve které musím – na základě právních rozborů – rozhodnout o odvolání Bc. Jakuba Michálka proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Jakmile rozhodnutí vydám, mohu samozřejmě o jeho obsahu informovat. Těžko to ale mohu udělat teď, před jeho vydáním.

Jak byste reagoval na názor spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka, dle kterého odmítnutí platy zveřejnit znamená vzpouru proti právnímu státu? Kužílek mimo jiné zdůrazňuje, že takové rozhodnutí nemá šanci před soudem obstát. „Na této úrovni vlastně ani žádná debata neexistuje. Nejvyšší správní soud dokonce zastává názor prakticky absolutní. Informace by měly být poskytovány o všech zaměstnancích, a nikoli jen o vrcholném managementu,“ řekl Kužílek České pozici.

Dostatečnou odpověď poskytuje např. rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci udělení pokuty za poskytnutí údajů o mzdách zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství publikované 22. 4. 2013. Za sebe dodávám, že si opravdu nemyslím, že je možné jen tak říci, že milion lidí (včetně učitelů, vědců, lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků atd.) jsou občany druhé kategorie, kteří nemají nárok na ochranu svých osobních údajů.

Proč se dle Vašeho názoru veřejné vysoké školy v České republice tak urputně brání informace poskytnout, zatímco jinde ve světě se platy předních představitelů zveřejňují běžně?

Mohu se naopak já zeptat, kde ve světě se tak běžně zveřejňují platy osob, které nemají žádné významné vlastní kompetence, nerozhodují o nakládání s veřejnými prostředky (pominu-li kancelářské potřeby v rozsahu tisícikorun ročně) ani nerozhodují o právech a povinnostech jiných osob? Ano, souhlasím s Vámi ohledně poskytování u předních představitelů, kteří tyto kompetence mají. Ale Vaše předchozí dotazy i žádost Bc. Michálka jsou daleko širší a zdaleka se netýkají jen takových „předních představitelů“.

Jakub Michálek aktuálně v této souvislosti podal žalobu proti Vysoké škole báňské v Ostravě a Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Odporovat, dokud ho soud nedonutí jednat jinak, je rozhodnut rovněž brněnský rektor Mikuláš Bek. Jaký je Váš názor na případný soudní spor?

Nemohu komentovat, nečetl jsem ani žalobu ani rozhodnutí, proti kterým je žaloba údajně uplatněna.

Kužílek soudí, že v případě veřejných vysokých škol bude zajímavá pouze jedna otázka: Kdo zaplatí případné soudní náklady ve výši desítek tisíc korun, které rektoři svým rozhodnutím neposkytnout informace o platech způsobí? „Můj názor je, že pokud rektor takové rozhodnutí podepsal, měl by tyto náklady uhradit ze svého platu,“ míní Kužílek s tím, že je to, jako kdyby rozbil služební auto anebo počítač. Jste ochoten nést případné náklady?

Stejná otázka by platila v případě vrchní státní zástupkyně, pokud se rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů stane pravomocným. I zde by bylo možné se ptát stejným způsobem, kdo zaplatí pokutu za neoprávněné poskytnutí informací o platech zaměstnanců. Mimochodem, tato i předchozí otázka sugeruje, že rozsudky Nejvyššího správního soudu jsou jednoznačné – plat každého, kdo má tu „smůlu“, že pracuje za veřejné peníze (tj. nejen ve státní správě, ale i v takřka celém školství, zdravotnictví, …), zveřejnit – ale to není pravda. Stačí si ta rozhodnutí pozorně přečíst. Žádnou absolutní nadvládu práva na poskytnutí informací nad právem na ochranu soukromí bez ohledu na to, o jak postaveného zaměstnance jde, Nejvyšší správní soud nevyslovil. A opět odkazuji i např. na teď vydané rozhodnutí ÚOOÚ.

Proč jste se rozhodl neposkytnout informace o Vašem platu a odměnách, když je zřejmé, že jste vrcholným představitelem vysoké školy jako veřejné instituce, jsou Vám poskytovány veřejné prostředky, a tudíž jste z titulu svého postavení a rozsahu rozhodovacích pravomocí osobou, u které právo na informace nesporně převažuje nad potřebou ochrany soukromí a osobních údajů?

Máte pravdu, v prosinci jsem tento souhlas po rychlé úvaze nedal. Během vánočních svátků jsem to znovu zvážil, názor přehodnotil a za svou osobu jsem v lednu tento souhlas dal. Kdybychom se vyhnuli několikaměsíčnímu zdržení způsobené řešením otázky, kdo je odvolacím orgánem, tak informaci o mé mzdě už žadatel mohl dávno mít. Takto ji obdrží během několika dnů.

Jaký je Váš názor na rozhodnutí MŠMT informace o vaší mzdě zveřejnit?

Viz předchozí odpověď, ministerstvo již ve spisu můj souhlas mělo, s rozhodnutím souhlasím.

Prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

Autor:

Sdílejte článek: