Nacisti je odvlekli do Sachsenhausenu. Tehdejším studentům složil hold rektor UK

úterý, 18 listopad 2014 18:16

V roce 1939 patřili mezi vysokoškoláky, kterým nacistický režim nedovolil pokračovat ve studiu. Tehdejší studenti, dnes více než devadesátiletí pamětníci těchto událostí, přijali pozvání rektora UK prof. Tomáše Zimy a u příležitosti 75. výročí roku 1939 se 18. listopadu setkali v Karolinu.

pametnici1

Josefu Dvořákovi, Jaroslavu Francovi, Karlu Hýbkovi a Vojmíru Srdečnému je dnes 95 let, ještě o rok starší jsou Eduard Kuhn a Zdeněk Vítek. Šestice mužů studovala na různých tuzemských vysokých školách, když se na podzim roku 1939 začali lidé bouřit proti okupační moci. A právě i oni patřili mezi více než dvanáct stovek studentů, kteří byli 17. listopadu 1939 pozatýkáni a posláni do koncentračního tábora v Sachsenhausenu.

To, že se i v takto vysokém věku mohli společně sejít a připomenout si těžké chvíle, které v koncentračním táboře prožili, je velmi dojalo. „Jsem upřímně potěšený, že jsme se tady mohli setkat s těmi, kdo si prošli Sachsenhausenem. S Vojmírem Srdečným se vídáme pravidelně, s ostatními ale ne, jsem rád za tuto příležitost,“ usmíval se Karel Hýbek.

pametnici350

Za odvahu, kterou během svého života prokázali, jim v Karolinu osobně poděkoval rektor UK prof. Tomáš Zima. „Chtěl bych velmi ocenit vaše postoje nejen v listopadu roku 1939, ale i vaše konání poté. To, že je třeba se postavit násilí a bezpráví, je příkladem a vzorem pro další generace nejen studentů, ale i všech občanů České republiky. Násilí páchané na komkoli jiném je násilí páchané na nás samých. Chci vás ujistit, že akademická obec Univerzity Karlovy poselství 17. listopadu roku 1939 – boj za svobodu, demokracii a humanistické ideály – bude šířit v dalších desetiletích a staletích prostřednictvím svých vyučujících a studentů,“ přislíbil ve svém projevu prof. Zima.

Hostům pak věnoval mimo jiného i sborník Trpké vzpomínky na 17. listopad, který vyšel u příležitosti letošního výročí roku 1939 v Nakladatelství Karolinum a který se snaží veřejnosti co nejvíce přiblížit, co se vlastně v ony dramatické listopadové dny dělo a co jim následovalo. Publikaci editoval PhDr. Zdeněk Pousta, historik, který se dlouhodobě zabývá právě tematikou studentského hnutí.

I když si šestice mužů prošla útrapami koncentračního tábora, jejich vitalita a pevné zdraví jim dovolily dožít se dnešních dní. Vojmír Srdečný, který říká, že nejlepším receptem na dlouhý a spokojený život je přiměřený pohyb, patří i dnes k těm nejaktivnějším z pamětníků a pomáhá organizovat jejich setkání i různá pietní shromáždění.

Co se dělo v listopadu roku 1939 a 1989? Dozvíte se na výstavě Listopady/Novembers, která přestavuje události obou listopadů z méně známého pohledu. Návštěvníci si budou moci poslechnout dobové rozhlasové reportáže nebo projevy prezidentů Edvarda Beneše a Emila Háchy a prožít si tehdejší dny prostřednictvím sledování osudů lidí, kteří je utvářeli. Expozice je v Karolinu otevřená široké veřejnosti denně od 10.00 do 18.00 hodin až do konce února příštího roku.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: