Průvodce akademickými tituly

úterý, 18 září 2018 16:19

Na vysoké škole se setkáte s řadou akademických a vědeckých titulů. Víte ale, co přesně která zkratka znamená? Pokud se nechcete dopustit společenského prohřešku a titulovat akademiky špatně, jste na správné adrese. Průvodce vysokoškolskými tituly je tu pro vás.

650

Pedagog vás s největší pravděpodobností bude oslovovat „vážená paní kolegyně / vážený pane kolego“. Toto oslovení mu ale nevracejte. Pedagoga oslovujte jedním titulem, a to tím nejvyšším. Například doc. PhDr. Jana Nováka, Ph. D., oslovujte „pane docente“. Při jednání s akademickými funkcionáři můžete užívat také jejich funkce. Pokud děkanku fakulty oslovíte „paní děkanko“, a ne „paní profesorko“, neudělali jste chybu.

Nejnižší titul bakalář se v běžné řeči obvykle nepoužívá. Místo abyste někoho oslovili „pane bakaláři“, použijte raději neutrální „pane kolego“.

Zkratky akademických a vědeckých titulů

Bakalářský stupeň

Bc.

bakalář

BcA.

bakalář umění

Magisterský stupeň

Mgr.

magistr

MgA.

magistr umění

MUDr.

všeobecný lékař

MDDr.

zubní lékař

MVDr.

veterinární lékař

Ing.

inženýr

Ing. arch.

inženýr architekt

JUDr.

doktor práv

PhDr.

doktor filozofie

RNDr.

doktor přírodních věd

PharmDr.

doktor farmacie

ThDr.

doktor teologie

ThLic.

licenciát teologie

Zahraniční obdoby bakalářského a magisterského titulu

B. A.

Bachelor of Arts

M. A.

Master of Arts

Tituly uváděné za jménem

Ph. D.

doktor

DSc.

doktorský titul udělovaný Akademií věd ČR

dr. h. c.

doctor honoris causa – čestný doktorát, který se při oslovování nepoužívá

Vědecko-pedagogické tituly

doc.

docent

prof.

profesor

Slavnostní tituly

Jeho Magnificence

rektor

Spectabilis

prorektor; děkan

Honorabilis

proděkan

Honestus

promotor

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: