Proběhla čtvrtá Letní škola experimentální chirurgie

pondělí, 04 září 2017 13:03

V Biomedicínském centru Lékařské fakulty UK v Plzni to žije i o prázdninách. Fakulta v něm letos uspořádala již čtvrtý ročník Letní školy experimentální chirurgie. Dvoutýdenní vzdělávací kurz byl určen zájemcům z celého světa.

Letní školu navštěvují posluchači medicíny od 3. ročníků výše, výuka probíhá v anglickém jazyce. Do Plzně letos zamířili zájemci z univerzit v Belgii, Kanadě, Nizozemsku, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Španělsku a Turecku. Dva studenti byli z České republiky – jeden z plzeňské lékařské fakulty a druhý z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Experimentální chirurgie je vyučována formou workshopu, kdy se studenti na velkých zvířatech učí chirurgické postupy a techniky užívané v medicíně humánní. Kurzisté se seznámí s předoperační péčí, experimentální radiologií a správným vyhodnocováním experimentů. Velký důraz je kladen také na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na tzv. zásadu 3R – replacement, reduction a refinement –, jejímž cílem je co nejefektivnější a nejhospodárnější péče o zvířecí modely. Součástí workshopu je také seznámení se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Studenti pracovali pod vedením zkušeného týmu, v jehož čele stanul doc. MUDr. Václav Liška, Ph. D., z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň. Ten ocenil především osobní nasazení účastníků letní školy: „V letošním roce jsme měli možnost opět pracovat se studenty medicíny s vysokou motivací, kteří přistupují k jednotlivým úkolům velmi aktivně. Pevně věřím, že jim naše zkušenost pomůže v budoucím profesním životě.“

Kromě tvrdého studia si budoucí lékaři svůj pobyt v Plzni zpříjemnili exkurzí v místním pivovaru, navštívili Prahu a sjeli českou řeku. Letní škola byla již tradičně zakončena na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů o absolvování kurzu.

Autor: LF UK v Plzni, red.
Foto: LF UK v Plzni

Sdílejte článek: