Do Prahy za moderní ekonomickou vědou

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Postgraduální studenti ekonomie se sjeli do Prahy, aby v CERGE-EI – společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR – podstoupili intenzivní školení z teorie racionální nepozornosti a jejích aplikací v reálných ekonomických situacích.

ekomonie210Patnáct doktorandů ekonomie a několik profesorů z prestižních univerzit, jako jsou Stanfordova, Kolumbijská, New York University či University College London, přijelo do Prahy diskutovat o nejnovějších trendech ekonomické teorie racionální nepozornosti v rámci tzv. crash kurzu, na nějž navázala odborná konference za účasti světových špiček v oboru.

Konference se zúčastnil i jeden z průkopníků teorie racionální nepozornosti, profesor ekonomie na Princetonské univerzitě Christopher A. Sims, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2011 a člen Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Základním předpokladem teorie je, že nejsme schopni zpracovávat všechny informace. Dnešní „informační doba“ klade na naši pozornost takové nároky, že podvědomě přistupujeme k informacím selektivně. Teorie racionální nepozornosti zkoumá, jak se tento jev může promítat do našeho ekonomického rozhodování.

matejka_orez

Crash kurz vedl Filip Matějka, profesor CERGE-EI a bývalý Simsův student z Princetonu, který v současnosti významně přispívá k rozvoji této teorie a jejích aplikací v reálných ekonomických situacích. V kurzu profesor Matějka prezentoval nejnovější teoretické a aplikované výzkumné poznatky, a to jak ze svého vlastního výzkumu, tak i z dílny dalších expertů. Co do témat se diskutovalo zejména o implikacích teorie na politiku centrálních bank, fungování a stabilitě finančních trhů, diskriminaci na pracovním trhu či o dopadu nepozornosti voličů na strategie politických kampaní.

Ač byla teorie racionální nepozornosti původně mnohými odmítnuta jako nestandardní, v současnosti je její dopad na ekonomické chování intenzivně zkoumán. K tomu přispívá i grant od Evropské rady pro výzkum, který profesor Matějka loni získal. Díky grantu může probíhat nejen samotný výzkum, ale také popularizace tématu. „Mám velkou radost, že crash kurz i konference proběhly u nás v České republice a přitáhly pozornost tak kvalitních studentů. Výzkum racionální nepozornosti dále pokračuje na podzim tohoto roku, kdy odjíždí tři CERGE-EI doktorandi na Kolumbijskou univerzitu a New York University pokračovat ve výzkumu,“ uzavřel profesor Matějka.

Autor: Ondřej Lukáš
Foto: Thinkstock, CERGE-EI

Sdílejte článek: