Konference Škola jako místo setkávání se letos zaměří na jinakost žáků

pátek, 12 duben 2013 00:39

V pořadí už šestý ročník konference Škola jako místo setkávání pořádá v pátek 12. dubna katedra psychologie Filozofické fakulty UK. Letošní podtitul zní Každý jsme jiný a chce poukázat na fakt, že je zcela přirozené, že ve školách se pracuje odlišně s různými žáky.

skolasetkani_text

„Stejně jako jsou odlišní učitelé, i pro žáky se musí stát samozřejmostí, že se ve škole mimo jiné naučí, jak vycházet s různými lidmi, jak se adaptovat na různé styly vedení a sdělování informací. To, čemu říkáme norma, je nesmírně pestré a široké spektrum různých jedinečných osobností, které se ve škole potkávají,“ popisuje organizátorka konference PhDr. Lenka Krejčová, Ph. D., kterému pohledu se tentokrát budou mnohé příspěvky účastníků věnovat.

skola11_krejcovaKonference Škola jako místo setkávání si za dobu své existence získala velkou přízeň jak mezi aktivně vystupujícími, tak mezi posluchači. Díky tomu, že se s nabídkou prezentací stále více hlásí lidé z praxe, může se zaměření konference obracet od čistě pedagogicko-psychologických aspektů vzdělávání i k tématům didaktickým a oborovým.

Program konference je sestaven tak, aby si přednášku či workshop mohli vybrat všichni účastníci dle svého zaměření – ať už jde o témata z mateřských, základních nebo dokonce ze středních škol, ať už je více zajímá práce se žáky v hodinách, ucelené vzdělávací koncepce, které některé školy využívají, nebo oblast poradenské a intervenční práce ve škole.

„Předpokládáme, že pro posluchače budou zajímavé jak příspěvky, které ukazují, co vše se ve školách dá dělat, co vše funguje navzdory nadřízeným byrokratickým strukturám a co vše jsou učitelé pro své žáky ochotní a schopní dělat, tak příspěvky, které podporují pedagogický optimismus i nadšení do další práce,“ říká Lenka Krejčová.

Program konference

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: