Den otevřených dveří představil možnosti doktorského studia na PedF UK

úterý, 17 březen 2015 13:14

V pátek 6. března proběhl na Pedagogické fakultě UK Den otevřených dveří doktorských studií, který navštívilo kolem sedmi desítek uchazečů. Zájemci mohli navštívit oborové katedry, kde jim vyučující poskytovali informace o podmínkách přijetí a průběhu studia. Největšího počtu uchazečů i letos dosáhly obory pedagogika a speciální pedagogika, ale překvapivě i výtvarná výchova.

V rámci doktorského studia si doktorand Pedagogické fakulty UK podle svého individuálního studijního plánu (ISP) vybírá povinné předměty z oborové nabídky a předmět z širšího vědního základu. Dále si student volí předměty z oborové nabídky, které úzce souvisí s jeho tématem práce, zkoušky tedy nejsou samoúčelné. „Naopak mi vždy pomohly rozšířit své znalosti a lépe se ve zkoumané problematice orientovat,“ uvádí doktorandka Zuzana Selčanová, která na Pedagogické fakultě studuje obor hudební teorie a pedagogika. Povinná je i zkouška z cizího jazyka.

Student se však nemusí zaměřit jen na předměty ze svého oboru, ale může se zapsat do volitelných předmětů a do kurzů zacílených například na metodologii psaní práce, které nabízí fakulta. V rámci ISP jsou důležité i konferenční aktivity, publikační činnost a zapojení se do projektu. Jedná se tedy o samostatné studium s důrazem na vědecko-výzkumné aktivity. „Vzhledem k tomu, že jsem doktorandkou prezenční formy studia, neodlučitelnou součástí mého studia je podíl na pedagogické činnosti katedry, což mě v rámci doktorského studia naplňuje nejvíce,“ odpovídá Zuzana Selčanová na otázku, co jí doktorské studium přináší.  

Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. V případě, že uchazeč dokončí magisterské studium až po termínu nutném k podání přihlášky, předloží doklad o absolvování magisterského studia nejpozději do 30. září téhož roku.

Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k  plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium, které se pohybuje od šesti do devíti tisíc korun měsíčně. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.

Termín podání přihlášek pro akademický rok 2015/2016 je až do 30. dubna.

Autor: Kristýna Kočová
Foto: Thinkstock; PedF UK

Sdílejte článek: