Filozofická fakulta UK hostila konferenci Citová rétorika

pátek, 08 prosinec 2017 11:00

Dvacítka teoretiků a historiků literatury společně s filozofy představila o uplynulém víkendu výsledky svého bádání na téma emocí, jejichž dvouznačná povaha přímo vybízí k interdisciplinární rozpravě. Konference probíhala ve dnech 30. 11. až 2. 12. 2017.

Jsou emoce univerzálním dědictvím naší společné evoluční historie, nebo se jejich prožívání odlišuje podle kulturních norem a rétorických prostředků? A jaké konkrétní narativní a poetické nástroje využívá literatura pro zachycení afektivního života na jedné straně a vyvolání emocionální odpovědi čtenáře na straně druhé? I na tyto otázky vědci společně hledali odpovědi.

Konference Citová rétorika se stala první mezinárodní konferencí organizovanou Kreativní laboratoří VOICE, jejímž cílem je mj. sdružovat badatele různých oborů nad společnými tématy, v tomto případě nad narativním, historickým a eticko-politickým rozměrem našeho citového života. Interdisciplinární organizační tým sezval na podnět doc. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph. D., z Ústavu románských studií FF UK jednak specialisty na klasické teorie vášní (Denis Kambouchner z Paris I Sorbonne; Pierre-François Moreau z ENS Lyon) a současné teorie emocí (Ian James z University of Cambridge); jednak filology a romanisty z univerzit v Remeši, Clermont-Ferrandu a z dalších institucí jako např. CNRS, kteří pojednali o tématu vášní a emocí ve francouzské a frankofonní literatuře od renesance po současnost.

Filozofové, komparatisté a historikové literatury tak dostali příležitost konfrontovat své metody a přístupy k emocím, jež jsou stejně tak tělesnými vzruchy jako duševními úsudky; iracionálními projevy naší žádostivosti i nezbytnými oporami rozhodování a jednání; pasivně zakoušenými afekty, ale rovněž pragmaticky využívanými prostředky k dosažení vlastních cílů.

Nejlepší příspěvky z této konference, která je dalším dokladem úspěšnosti systému Humanities Research Centres, propojujícího různé obory, budou v příštím roce publikovány v tematickém čísle časopisu Romanistica Pragensia.

Autor: Ondřej Švec, FF UK
Foto: FF UK, Thinkstock

Sdílejte článek: