Všude dobře, na táboře nejlíp

středa, 10 srpen 2016 15:36

Jak se pozná, že se dětem letní tábor líbil? Jezdí na něj opakovaně… Tábor, který už pátým rokem připravují zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty UK, tento parametr splňuje. Více než polovina účastníků se na letní přírodovědné bádání v Běstvině přihlásila minimálně podruhé.

I když areál pod správou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (zejména jeho sociální zařízení), by si již zasloužil rekonstrukci, bohatý a hlavně pečlivě připravený program to dětem vynahradí. „Role vedoucích se na táboře ujímají výhradně studenti, absolventi nebo zaměstnanci PřF UK, o post praktikanta se mohou ucházet jen účastníci minulých táborů,“ upozorňuje RNDr. Petr Šmejkal, Ph. D., z katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK.

A jaký program si pro malé přírodovědce přichystali letos? V rámci botaniky se děti např. pustí do mikroskopování květů, v zoologii si poslechnou zajímavosti o plazech a vyzkoušejí si, jak asi probíhala evoluce, nebo se zapojí do programu zaměřeného na všechno, co má ulitu, s pracovním názvem „šnekologie“. Z chemie nechybí oblíbené luminiscenční pokusy, seznámení se s běžnou laboratorní praxí a „home made chemie“, kde je možné si podomácku vyrobit prskavky, františky či kosmetiku. V rámci geologie si děti opráší vědomosti o vesmíru a vzniku Země a vyrazí na geologickou procházku v okolí tábora, během meteorologie se naučí určovat oblaka podle atlasu nebo si zkusí troufnout Taťánu v předpovědi počasí a další aktivity.

Protože o prázdninách se má ale také odpočívat, prokládají organizátoři odborný program volnočasovými aktivitami, jako je smaltování, střelba ze vzduchovky, basketbal, fotbal, přehazovaná či základy první pomoci. A co by to bylo za tábor, kdyby na něm neproběhla noční bojová hra! V Běstvině jsou na programu hned dvě – jedna s podtitulem Člověk neandrtálský a druhá s výhružným námětem radioaktivita.

Jak na letošní program zatím reagují samotní táborníci? „Nejvíce nadšení a zároveň emocí vyvolala hra Vlajky, při níž se družstva snaží získat soupeřovu vlajku a zároveň vyřadit členy soupeřova družstva ze hry. Z odborného programu, doufáme, je baví vše, ale jako obvykle děti nejvíce zajímá chemie, hlavně tvorba krémů a mastiček, a také biologie, zejména pak program zaměřený na plazy,“ vyjmenovává preference doktor Petr Šmejkal.

Pobytový tábor v Běstvině je určen pro děti od 10 do 15 let, mladší školáci se mohou účastnit tábora příměstského, který proběhne v Praze v týdnu od 22. srpna.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Facebook Tábory PřF UK

Sdílejte článek: