Opustil nás emeritní rektor UK a filozof profesor Radim Palouš

pátek, 11 září 2015 16:39

S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí prvního polistopadového rektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Radima Palouše, dr. h. c. mult.,

který nás opustil 10. září ve věku nedožitých 91. narozenin.

V loňském roce, dne 6. listopadu, jsme se setkali s panem profesorem Radimem Paloušem na oslavě jeho 90. výročí narození. Univerzitní oslava tohoto životního jubilea se konala v téže místnosti Karolina, kde zasedá Akademický senát a kde v roce 1990 proběhla první svobodná volba, v níž byl profesor Palouš zvolen prvním polistopadovým rektorem.

„Slovo, které je pro nás všechny důležité, slovo univerzita, je ad unum verto – v jedno se obracející. S tímto heslem jsem jezdil po světě a hlásal jsem je i tam, kde to uměli lépe, protože nebyli zdevastováni komunistickým režimem. Jsem rád, že jsem se dožil tohoto dne a že vás mohu poprosit o to, abyste in unum vertere měli na paměti a drželi je jako základní štít instituce, která je ve státě jedna z nejdůležitějších,“ uvedl v děkovném proslovu rektor Palouš.

Zároveň v den svých devadesátin zahájil profesor Palouš na Pedagogické fakultě UK fotovýstavu dokumentující jeho působení za posledních deset let. Tehdy pan profesor Palouš komentoval svůj osud plný zvratů: „Já byl vždy jen kmán a najednou na konci života pán, tedy v uvozovkách.“ A optimisticky dodal: „Svůj život jsem mohl snést jedině po boku manželky a našich synů. Nikdo z nich mi nikdy nevyčetl, že nemáme peníze nebo že nemohou jít studovat. Nikdy, nikdy, takže život byl vlastně velice lehký.“

Velmi si vážím práce profesora Radima Palouše a jeho nezměrných zásluh o znovuzískání akademických svobod nejen pro Univerzitu Karlovu, ale po české vysoké školství. Svou osobností a morálními hodnotami, které bez výhrad zastával a vyznával, a svým lidským kreditem přispěl výrazným způsobem k zvýšení postavení UK v zahraničí. Otevřel jí dveře do světa – nejen za to mu chceme být a jsme vděční.

Jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro celou akademickou obec Univerzity Karlovy.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,

rektor Univerzity Karlovy

Praha, 10. 9. 2015

Autor: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
Foto: red.

Sdílejte článek: