Nejlepší bez přijímaček. Kamenožrout nabídne kurz geologie i v angličtině a ruštině

pondělí, 26 květen 2014 10:41

Uvést středoškoláky do fascinujícího světa geologie je cílem internetového korespondenčního bezplatného semináře Kamenožrout. Všichni, kdo se do něj zapojí, se mohou těšit na zajímavé úkoly, které pro ně připraví odborníci Přírodovědecké fakulty UK a dalších pražských geologických pracovišť. Kromě české verze nyní organizátoři chystají i anglickou a ruskou jazykovou mutaci. Těm nejúspěšnějším řešitelům semináře fakulta promine přijímací zkoušky.

kamenozrout693

Organizátoři Kamenožrouta vždy dvakrát do roka na svých internetových stránkách zveřejňují soubor úkolů připravených studenty geologie. Každý zaregistrovaný zájemce se pak může pustit do jejich řešení. Po odevzdání hotové práce ji studenti geologie vyhodnotí. „Ti nejúspěšnější řešitelé nejenže získají věcné ceny a certifikát o absolvování kurzu potvrzující přijetí ke studiu geologie bez přijímacího řízení, ale i možnost zúčastnit se stáže na Přírodovědecké fakultě UK, na Akademii věd ČR nebo v České geologické službě, aby se mohli aktivně zapojit i do výzkumu,“ zdůraznila studentka a jedna z koordinátorek projektu Dagmar Sedliaková.

Kamenožrout začal nabízet semestrální internetový kurz středoškolákům (a vůbec zájemcům o geologii každého věku) od září roku 2012. V následujícím akademickém roce už nastoupil na fakultu první úspěšný řešitel, který se díky skvělým znalostem předvedeným při řešení úkolů nemusel stresovat přijímacím řízením.

O kurz nyní projevili zájem i zahraniční řešitelé, proto studenti připravují jeho anglickou a ruskou mutaci. „Navázali jsme spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK. Zahraničním studentům, kteří se učí češtinu, jsme předložili naše úlohy a jeden nadšený student původem ze Zimbabwe se českým zadáním zvládl prokousat a úkoly vypracoval. Byl dokonce druhý nejúspěšnější řešitel. Přivedlo nás to na myšlenku připravit kurz i v jiných jazykových verzích,“ upozornil RNDr. Jakub Trubač, který je odborným garantem projektu Kamenožrout.

Tým Kamenožrouta se však už nechce schovávat jenom ve virtuálním světě. Od června plánuje vyrazit po českých a slovenských středních školách s geoshow. „Připravili jsme zajímavé geologické experimenty a interaktivní prezentaci o tom, k čemu je geologie užitečná, jaké je její využití v praxi apod. Pokud budou mít školy o tuto show zájem, stačí, když nás zkontaktují, a my přijedeme přímo za nimi,“ podotkla Dagmar Sedliaková.

Během celého roku organizátoři Kamenožrouta navíc pořádají tematické exkurze a veřejné přednášky o geologii a souvisejících oborech. Jejich záznam mohou zájemci zhlédnout na internetu.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Kamenožrout

Sdílejte článek: