Pokrok v léčbě různých diagnóz rakoviny není spravedlivý

úterý, 22 leden 2013 10:46

Boj proti zhoubným nádorům vyžaduje těsnou spolupráci odborníků a pacientů. Spojovat pohledy zdravotníků a nemocných se snaží pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueOnco 2013, pořádané 1. lékařskou fakultou UK ve dnech 24. až 25. ledna.

kapka_210Čtvrtý ročník konference reflektuje aktuální světové novinky v oboru a zahrnuje výzkumné, edukační a klinické aktivity všech pražských lékařských fakult. „Distribuce změn a pokroku mezi jednotlivé diagnózy není spravedlivá a záleží na tom, jak se podaří objevit léky nebo nové diagnostické postupy,“ vysvětluje vědecká sekretářka kolokvia doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. „Máme nádory, jako jsou karcinom prsu nebo kolorektální karcinom, kde jsme zaznamenali neobyčejný pokrok, pak jsou nádory, kde se za posledních dvacet let nic nezměnilo a naděje pacientů na přežití je stále stejně ubohá. To platí například pro karcinom pankreatu, žlučníku a žaludku,“ vysvětluje doc. Tesařová.

Rakovinou onemocní každý třetí obyvatel České republiky a denně na ni umírá 74 pacientů. Procento lidí, kteří žijí s aktivním zhoubným onemocněním za cenu velkých investic do jejich medikace, se neustále zvyšuje. Rozevírají se nůžky mezi výskytem nádoru a úmrtností. Standard léčby, který byl dosud srovnatelný s Evropou, by při setrvávajícím nárůstu počtu pacientů a cen léčiv mohl být v budoucnu z finančních důvodů ohrožen.

„Musíme se snažit obstarat péči v podmínkách, které máme. Nemůžeme si v době, kdy ve světě probíhá krize, nárokovat nadstandardní finanční podporu,“ podotýká realisticky doc. Tesařová a dodává: „To je vlastně i smysl, proč vzniklo kolokvium PragueOnco. Věříme, že existují určité rezervy, které umožní ušetřit finanční prostředky právě třeba zlepšením komunikace mezi jednotlivými disciplínami. Onkologie je zvláštní v tom, že jako obor není ohraničená, zasahuje do řady dalších oborů, protože nádor může vzniknout prakticky ve všech tkáních těla.“

Onkolog, díky tomuto specifiku, není pouze odborníkem ve svém oboru, ale musí zastávat i funkci manažera koordinujícího aktivity všech oborů, které se na léčbě pacienta podílejí. Aby vše správně probíhalo, potřebuje spolupracovníky i jiných úrovní. Nedílnou součástí PragueOnco je proto sesterský seminář, letos zaměřený na instruktáž v samovyšetřování prsů a odběru anamnézy u rizikových pacientek.

Padesát procent pacientů onkologové zatím neumí vyléčit „Je naší povinností pacienty doprovodit až do konce a postarat se o ně. Často se to z technických důvodů nerealizuje,“ říká doc. Tesařová. Traumatizující je tento fakt jak pro onkology, tak pro pacienty, kteří odchází od lékaře, kterého v některých případech znají roky, do nového prostředí. „Paliativní péče by měla spolupracovat s původním pracovištěm a kontinuita by měla být zachována. To je cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout,“ dodává vědecká sekretářka kolokvia.

Před zahájením odborného programu kolokvia se v pacientské sekci bude probírat téma finančních a sociálních podmínek českých pacientům a možnosti jejich zlepšení. Program pro pacienty doplní křest knihy onkologického pacienta Ing. Michala Vaněčka Budu živ tři sta let.

Více o kolokviu PragueOnco

S novinkami v léčbě karcinomu prsu seznámí účastníky PragueOnco vedoucí německé skupiny pro studium karcinomu prsu profesor Günter von Minckwitz. Kolokvia se zúčastní i přední rakouský odborník na karcinom plic profesor Robert Parker z Lékařské univerzity ve Vídni. Příspěvky o kolorektálních karcinomech přednese francouzský profesor René Adam, vídeňský profesor Werner Scheithauer a profesor Gerhardt Attard z Londýna seznámí posluchače s novými možnostmi léčby karcinomu prostaty. O imunologickém profilu některých zhoubných onemocnění pohovoří imunolog profesor T. Rau z University v Erlangenu, zatímco podpůrné léčbě u onkologických onemocnění se bude věnovat příspěvek docentky Márii Wágnerové z Košic.

V rámci kolokvia je připravena také posterová sekce postgraduálních studentů. Jako každý rok udělí organizátoři třem nejlepším posterům cenu jménem náhle zemřelé kolegyně Dr. Luboslavy Krásné PhD.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: