Akademický senát UK zvolil profesora Tomáše Zimu kandidátem na funkci rektora

pátek, 02 červen 2017 17:40

Akademický senát UK na svém dnešním zasedání zvolil profesora MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.,MBA., kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. Po jmenování, v průběhu února, se nový rektor UK ujme svého úřadu. Délka funkčního období rektora je čtyři roky.

Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA., jako jediný kandidát ve třetím kole, získal celkem 42 platných hlasů. Dnešní volby se zúčastnilo všech 70 členů Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze (34 studentů a 36 pedagogů).

Akademickému senátu UK byli navrženi tři kandidáti na funkci rektora: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph. D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Do druhého kola postoupili kandidáti prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., (22 hlasy) a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. (26 hlasy), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph. D., získal v prvním kole 20 platných hlasů.

_prof_zima_199_300

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Lékař, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), proděkan fakulty pro vnější vztahy (od 2012 dosud). Děkanem 1. lékařské fakulty byl v letech 2005 až 2012. Jeho specializací je klinická biochemie, vnitřní nemoci a léčba nemocí ledvin, nefrologie.

Více: www.tomaszima.cz

Autor:

Sdílejte článek: