Celý život zasvětili vědě. Rektor UK je nyní vyznamenal pamětními medailemi

pátek, 25 duben 2014 10:43

Dvě jubilea – dvě zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy. Rektor UK profesor Tomáš Zima u příležitosti významných životních výročí udělil ve čtvrtek 24. dubna prof. MUDr. Leo Steinhartovi, DrSc., a prof. RNDr. Janu Kratochvílovi, DrSc., pamětní medaile UK za celoživotní přínos vědě a rozvoji Univerzity Karlovy.

Profesor Leo Steinhart je nerozlučně spjat s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Proto právě její děkan prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., během slavnostní ceremonie představil práci profesora Steinharta v oblasti radiologie. „Profesor Steinhart je posledních šedesát let jedním z nejdůležitějších pilířů naší fakulty. Vychoval si celou řadu vynikajících žáků, mnoho z nich je profesory na UK,“ podotkl děkan a zdůraznil také velký přínos profesora Steinharta pro šíření československé medicíny do zahraničí. Profesor Steinhart na přelomu 60. a 70. let pracoval v Kuvajtu, kam díky jeho pomoci mohli vycestovat i další českoslovenští odborníci.

Přestože letos v dubnu profesor Steihnart oslavil devadesáté narozeniny, stále velmi bedlivě sleduje dění odborné společnosti a sám se do něj aktivně zapojuje.

O deset let mladší je druhý jubilant, profesor Jan Kratochvíl, který patří mezi odborníky mezinárodní úrovně v oblasti modelování procesů spojených s deformací elasto-plastických kovů. Profesor Kratochvíl v současnosti působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK i na Fakultě stavební ČVUT. Zasloužil se o založení Nečasova centra pro matematické modelování, společného vědeckého pracoviště UK a Akademie věd ČR, kde je stále aktivním členem týmu. Stojí ale i za celou řadou dalších projektů. „Za svůj největší úspěch považuji to, že jsem se podílel na vzniku nového mezioborového studia Matematické a počítačové modelování, protože tím jsme možná trošku předběhli svět, byli jsme jedni z prvních, kdo se touto problematikou začali zabývat,“ podotkl.

Jeho přínos vědě a celé společnosti představil děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK a také jeho jmenovec prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., který pro pobavení publika popsal, jaké zmatky způsobuje to, když na jedné fakultě působí dva profesoři shodného jména a příjmení.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: