FF UK otvírá kulturní kampus v opuštěném komplexu v centru Prahy

středa, 05 duben 2017 13:06

V dubnu se veřejnosti poprvé otevře rozsáhlý komplex dosud prázdných budov v pražské Hybernské ulici. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zde ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevírá multifunkční prostor, který bude sdružovat kreativní studenty, akademiky a umělce a sloužit obyvatelům i návštěvníkům Prahy.

Festivalem Týden diverzity, který se uskuteční ve dnech 10.–13. dubna 2017 zahájí prázdné sedmidomí v Hybernské 4 svoji proměnu v otevřený komunitní prostor. Cílem proměny je dát vzniknout místu, ve kterém se bude veřejnost stýkat s akademiky, studenty a umělci. Bohatý program Týdne diverzity byl sestaven tak, aby poukázal na nevyčerpatelné možnosti propojení těchto sfér. Od květa potom bude prostor v Hybernské otevřen kulturním a vzdělávacím akcím univerzity a především Prahy.

„Ve smysluplném využívání prázdných prostor, které jsou v majetku města, je obrovský potenciál. Smysluplný projekt, jako je tento, dokáže totiž oživit celou tu lokalitu, ale zároveň propojit akademiky, studenty a umělce s veřejností,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Veřejnosti se tak otevře i sama univerzita – nejen jako vzdělávací a vědecká instituce, ale především jako společenství umělecky a kulturně založených tvůrčích individualit.

„Univerzita Karlova je po několik set let stálým obyvatelem centra Prahy a vždycky hledala způsoby, jak využívat obrovský potenciál svých studentů a akademiků k oživení města,“ říká Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK. „Chceme pozvat Pražany, aby se stali součástí univerzity, zažili naše workshopy, přišli na přednášky, výstavy a projekce nebo se s našimi kunsthistoriky vydali na komentované prohlídky města. Město a univerzita vždy byly a jsou živá komunita.“

Po čtyři dubnové dny bude neobvyklý prostor v Hybernské nabízet svým návštěvníkům kromě zmíněných workshopů a výstav také videomapping, únikové hry, filmové projekce a koncerty, mimo jiné i známého orchestru BERG. Záštitu nad akcí převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, která se zúčastní také panelové debaty o rozvoji města, a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, který celý Týden diverzity osobně zahájí. Dalšími partnery jsou zahraniční instituty a ambasády, UMPRUM, Galerie Rudolfinum, IPR, KREP a další.

Akce budou probíhat v objektu v Hybernské 4 vždy od 10 hod a potrvají do pozdního večera. Vstup na veškeré akce Týdne diverzity je zdarma.

Kompletní program a další informace najdete na Facebookuwebu.

Autor: FF UK
Foto: FF UK

Sdílejte článek: