Docent Jech získal za výzkum hluboké stimulace mozku ocenění předsedy GA ČR

pondělí, 09 září 2013 20:15

Z rukou předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka převzal dnes neurolog doc. MUDr. Robert Jech, PhD., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy cenu předsedy Grantové agentury České republiky. Slavnostního zasedání předsednictva Grantové agentury se v jejím sídle zúčastnil rovněž ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys a představitelé akademického života.

Během zahájení slavnosti ujistil premiér Jiří Rusnok přítomné, že Grantová agentura, jako jeden z největších veřejných podporovatelů základního výzkumu, má plnou podporu jak Rady pro vědu, výzkum a inovace, tak vlády České republiky. „Jsem si téměř jist, že každá vláda, které záleží na budoucnosti této země, ať už bude jakkoli zabarvená, bude smýšlet podobným způsobem,“ prohlásil předseda vlády.

Vláda se bude, jak uvedl, snažit zachovat pozitivní podmínky pro výzkum a činnost vědeckých a výzkumných institucí, ale podle jeho názoru nelze podporovat výzkum pro výzkum. Prostředky směřované do vědy a výzkumu by podle Rusnoka měly být směřovány do aktivit, které přinášejí nové poznatky a které naši vědu a zemi mohou posunout dále.

Z celkového počtu více než 3 000 hodnocených projektů měl výzkum docenta Roberta Jecha pouhé 1,2 promile šance na ocenění. Zavádění neurostimulátoru do subthalamického jádra se v klinické praxi v České republice používá 15 let. Tým vědců vedený docentem Jechem zkoumal možnosti zabránění vzniku řady nežádoucích účinků, které se mohou při tomto způsobu potlačení motorických symptomů Parkinsonovy choroby objevit.

Hlavní řešitel projektu Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech po udělení ceny poděkoval jménem čtyřicetičlenného týmu za podporu projektu, na kterém se kromě 1. lékařské fakulty podílely Nemocnice Na Homolce, Elektrotechnická fakulta ČVUT a německý Institut Maxe Plancka v Lipsku.

Mezi další řešitele projektů základního výzkumu, kteří převzali Cenu předsedy GA ČR pro rok 2013, patří:

RNDr. Monika Dolejská, Ph. D., (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie)

- za projekt Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci;

Mgr. Martina Galetová, PhD., (Moravské zemské muzeum, Ústav Athropos)

- za projekt Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: Taxonomická a technologická analýza.

Zvláštní čestné uznání předsedy Grantové agentury ČR udělilo předsednictvo

prof. RNDr. Petru Klánovi, Ph. D., (Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta) za projekt Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: