Univerzita Karlova si připomněla výročí 17. listopadu

pondělí, 09 květen 2016 14:41

Studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol si dnes připomínají události z let 1939 a 1989, které se významně zapsaly do dějin českého národa. Společně se zástupci vlády a dalších parlamentních a státních institucí se proto shromáždili k uctění památky studentů, kteří se postavili útlaku a násilí.

Již ráno proběhlo pietní setkání u Hlávkovy koleje v Jenštejnské ulici, kde si přítomní připomněli události roku 1939. Setkání pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových společně s Českým svazem bojovníků za svobodu. Úvodní proslov pronesl předseda nadace Nadání prof. Václav Pavlíček, který připomněl význam obou událostí v letech 1939 i 1989. Současně vyjádřil lítost nad tím, že se pozapomnělo na odkaz Mezinárodního svátku studentstva.

2

Na shromáždění u Hlávkovy koleje vystoupil také předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který neopomenul odkázat na nutnost bránit ideály svobody a demokracie proti jakémukoli násilí. „Musíme trvat na demokracii a liberálních hodnotách včetně rovnosti a tolerance,“ řekl premiér. Současně ale připomenul, že je nutné neuchylovat se k jednoduchým krokům a naslouchat populistům. „Náš hněv se musí obrátit proti nim, nikoliv proti uprchlíkům, které z domovů vyhnalo násilí či etnické násilí šířené stejnými vraždícími fanatiky… Strach a panika nesmí ovládnout naši mysl, ani naše srdce.“

V obdobném duchu se vyjádřili i další řečníci. Význam svobody a především studentů, kteří v kritických okamžicích české minulosti vystoupili při jejím hájení, zmínili i rektoři pražských vysokých škol, prof. Petr Konvalinka z ČVUT a prof. Tomáš Zima z Univerzity Karlovy. „Je třeba ukázat, že za svobodu, demokracii a za principy, jež k nim neodmyslitelně patří, tedy za respekt vůči lidským právům, za vládu zákona a za pro nás tak samozřejmou lidskost, dokážeme nekompromisně bojovat,“ řekl rektor Tomáš Zima.

3

Mnozí studenti a akademici se následně přesunuli k pamětní desce v Žitné ulici, kde došlo v roce 1939 k násilnému střetu studentů s německou okupační správou. Pietní akci organizovala Studentská komora Rady vysokých škol, jejíž předseda Hynek Roubík pronesl po zpěvu studentské hymny Gaudeamus igitur krátký projev.

Také zde připomenuli odkaz statečných studentů zástupci vysokých škol. „Odkaz hrdinů, kteří padli, nás musí naplňovat odpovědností k hájení principů svobody a demokracie,“ zmínil rektor UK Tomáš Zima. Na studenty obdobně apeloval i prof. Konvalinka. „Dělejme vše pro to, aby odkaz 17. listopadu byl v našich srdcích a našich činech,“ řekl rektor ČVUT. Se svými zdravicemi dále vystoupili rektoři Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, Jihočeské univerzity prof. Libor Grubhoffer a Masarykovy univerzity doc. Mikuláš Bek.

5

Posledním zastavením při oslavách 17. listopadu byl komplex vysokoškolských budov na pražském Albertově. Rektoři a děkani vysokých škol společně se studenty položili květiny u pamětní desky. Opětovně zazněly tóny hymny Gaudeamus igitur, které dokreslily atmosféru nezbytné obrany lidské svobody. Kvůli uzavření prostor Albertova policií si však mohlo připomenout události 17. listopadu 1989 jen omezené množství lidí. Tuto skutečnost zmínil večer při uvedení slavnostního koncertu v prostorách Velké auly Karolina i rektor univerzity Tomáš Zima, který označil takové omezování za nepřijatelné. „Skutečnost, že dnes dopoledne nechala policejní ochranka na Albertově vzdát poctu odkazu 17. listopadu 1989 jen několik málo studentů a jejich učitelů, zatímco většina musela zůstat za policejními zátarasy, mě naplňuje nejen smutkem, ale i rozhořčením. Nemají-li studenti 17. listopadu volný přístup na Albertov, je to, bez ohledu na jakákoli bezpečnostní opatření, špatně. To, k čemu dnes došlo, se nesmí již nikdy opakovat!" prohlásil rektor Zima.

Autor: red.
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: