Sympozium připomene 95. výročí vydání zákona o veřejných knihovnách

čtvrtek, 17 duben 2014 00:31

Dnes a zítra se v prostorách Památníku národního písemnictví na Strahově a Městské knihovny v Praze uskuteční mezinárodní sympozium Knihovny, knihovníci a čtenáři pořádané u příležitosti 95. výročí vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě významného knihovníka Jana Thona. Setkání iniciovala katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v rámci fakultního PRVOUKU.

knihy_text

„Zákon ze dne 22. července 1919 o veřejných knihovnách obecních vycházel z přesvědčení, že nový, demokratický stát mohou vybudovat jen občané vzdělaní a schopní samostatného úsudku,“ připomíná jeden z iniciátorů setkání profesor Jiří Pokorný, vedoucí Centra pro nové dějiny školství a vzdělanosti při Pedagogické fakultě UK. Podle něj existence zákona urychlila příznivý vývoj veřejných knihoven a Československo se tak v meziválečném období stalo vzorem pro mnoho dalších zemí.

„Cílem sympozia je však nabídnout účastníkům z řad odborné i laické veřejnosti nejen reflexi aktuálních historických či literárně historických otázek, ale také zamyšlení nad mezioborovými přesahy, zejména do problematiky knihovnické a pedagogické,“ upozornil Jiří Hnilica, vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu z Pedagogické fakulty UK.

Organizátoři považují za velmi inspirativní příklad Jana Thona (1886–1973), jenž působil dlouhá léta v čele pražské městské knihovny a své praktické organizační schopnosti spojoval s rozsáhlou vědeckou činností. Průkopnicky se zabýval například otázkami recepce literatury, strategiemi spisovatelů i nakladatelů či souvislostmi literárního a celospolečenského života.

„Na programu jsou proto referáty z dějin knihoven a knihovnictví 18. až 20. století stejně jako tematické bloky věnované knihovnám a vzdělávání, respektive výhledům rozvoje knihovnictví a informačních studií v blízké budoucnosti,“ upřesňuje Hana Havlůjová, která se na přípravě sympozia podílí za pořadatelskou katedru.

Mezinárodní sympozium Knihovny, knihovníci a čtenáři vzniklo z iniciativy katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v rámci fakultního PRVOUKU Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání. Spolupořadateli jsou Památník národního písemnictví v Praze, Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) a Městská knihovna v Praze.

Autor: KDDD PedF UK; red
Foto: red.

Sdílejte článek: