Rektor UK Tomáš Zima přijal stipendisty Fulbrightova programu

pondělí, 14 duben 2014 17:24

Americké stipendisty Fulbrightova programu, kteří nyní působí na Univerzitě Karlově, přivítal v Karolinu rektor UK profesor Tomáš Zima. Na setkání, které se uskutečnilo v pondělí 14. dubna, stipendisté hovořili o svém vědeckém zaměření i o svých zkušenostech s českými studenty.

Osobní přijetí stipendistů Fulbrightova programu rektorem a prorektory UK patří již mezi tradice Univerzity Karlovy. Představitelé UK přivítali v Karolinu vedle zástupců Fulbrightovy komise v čele s její ředitelkou RNDr. Hanou Ripkovou, Ph. D., také hostující vyučující prof. Linney Wix, ass. prof. Barbaru H. Vann, ass. prof. Jessicu H. Wilson a doktorandku B. Payson Croy.

Linney Wix, jejímž domovským působištěm je University of New Mexico, po celý akademický rok 2013/2014 pobývá na Pedagogické fakultě UK, kde vedle výuky pracuje na svém výzkumu zaměřeném na arteterapii.

Fakulta sociálních věd UK se stala tento semestr přechodným působištěm pro socioložku Barbaru H. Vann z Loyola University Maryland. Na stejné fakultě UK a také na Filozofické fakultě UK vede kurzy i ass. prof. Jessica H. Wilson (John Brown University), jež se zaměřuje na americká studia.

Mezi stipendisty, se kterými se během pondělí rektor UK setkal, byla i doktorandka B. Payson Croy z Northwestern University, která bude v České republice pobývat až do září. Čas zde strávený chce věnovat svému výzkumu zaměřenému na sociální a kulturní zkušenosti německé minority žijící na území České republiky od konce druhé světové války.

Během společného setkání ředitelka Fulbrightovy komise RNDr. Hana Ripková, Ph. D., připomněla, že nejvíce českých zájemců o získání Fulbrightova stipendia se hlásí právě z Univerzity Karlovy. A naopak, Američané, kteří chtějí využít Fulbrightova stipendia pro vycestování do České republiky, zase nejvíce stojí o Univerzitu Karlovu. „To proto, že Univerzita Karlova je nejlepší,“ usmíval se rektor UK profesor Zima.

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzdělávací, vědecké a kulturní výměny na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Na financování se spolupodílí vlády obou zemí.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: