Projekty Univerzity Karlovy podpoří MŠMT dalšími 30 miliony korun

středa, 31 červenec 2013 13:00

Téměř 60 milionů korun získali vědci z Univerzity Karlovy během uplynulých dvou let z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

zkumavka700

Program je určen pro akademická pracoviště mimo hlavní město Prahu a své výzkumné výsledky do něj za Univerzitu Karlovu předložily 1. lékařská fakulta (pracoviště Kladno), Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a lékařské fakulty v Plzni a Hradci Králové. Projekt UK na podporu tzv. pre-seed aktivit, který uspěl mezi několika desítkami žádostí, má za cíl zvýšit úroveň ochrany duševního vlastnictví a tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje z oblasti molekulární biologie a biotechnologie.

V rámci aktuálního II. kola uspěly projekty identifikace proteinů bakteriálních buněk se zaměřením na proteiny zodpovědné za resistenci vůči antibiotikům (LFP), výzkum nových tipů antituberkulotik (FaF HK), inteligentní správy zdravotnických dat (1. LF) a využití rázové vlny v onkologii (1. LF), které byly podpořeny téměř 30 miliony korun.

„Projekty MŠMT na podporu tzv. pre-seed aktivit mimo Prahu v současné době tedy obsáhnou na Univerzitě Karlově více než deset individuálních aktivit. Naším cílem je ověřit, zda jsou, či nejsou vhodné pro další komerční využití, a u těch nejnadějnějších podpořit jejich úspěšnou cestu směrem k reálnému tržnímu uplatnění,“ uvedl Jiří M. Fuchs, ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

V I. kole podpory pre-seed aktivit, které běží od roku 2011, uspěli vědci Univerzity Karlovy s tepelným výměníkem určeným k temperování medicinálních kapalin krve (LFP), mobilním zařízením určeným pro sledování zrakových a mozkových funkcí (LF HK), rehabilitačními prostředky pro domácí prostředí pacientů (1. LF), výzkumem antituberkulotik s mimořádnou aktivitou proti resistentním kmenům (FaF HK), využitím molekul k modifikaci DNA sond (FaF HK) a vývojem resonančního přístroje pro měření viskoelasticity (FaF HK).

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: