Slovenský prezident Ivan Gašparovič obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

středa, 28 květen 2014 20:19

Slovenský prezident doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., dnes na půdě Karolina převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Ocenění obdržel za své zásluhy o rozvoj spolupráce a vzájemné porozumění mezi národy.

Slovenský prezident ve svém pozdravu zmínil potěšení nad tím, že se mohl vrátit do prostředí, které mu je blízké a ve kterém strávil část svého profesního života, připomenul rovněž své působení jako člena akademické obce Univerzity Komenského. Zmínil i radost nad tím, že se nenaplnily obavy z rozdělení Československa, a s potěšením konstatoval, že nám „společná historie dala dnešní budoucnost“.

Rektor UK Tomáš Zima velmi kladně hodnotil přátelství a spojenectví mezi oběma národy, které zůstaly – i přes rozdělení společného státu – národy propojenými tisíci spojeními a vazeb na všech úrovních života společnosti. Zároveň zdůraznil, že česko–slovenský vztah je v dnešní Evropě unikátní. Rozdělení společného státu jej neoslabilo, ale naopak mu dodalo na spontánnosti a přirozenosti. Tento vztah není omezen pouze na určité části politického spektra našich zemí, ale v nemenší míře se týká hlavně tisíců obyčejných mezilidských vztahů. Přátelství a spojenectví mezi oběma národy je obzvláště cenné právě dnes, kdy svět, Evropa i náš region čelí novým komplikovaným problémům a výzvám. Rektor UK vyjádřil přesvědčení, že obě země, jako nejbližší sousedé a přátelé, budou mít právě v tomto ohledu v budoucnu příležitost stále více kooperovat – při plném respektu k přirozeným, do jisté míry se lišícím národním zájmům.

Rektor UK Tomáš Zima zdůraznil, že jedním z dlouhodobých cílů Univerzity Karlovy je rozvíjet vztahy s partnerskými slovenskými vysokými školami. V akademickém roce 2013/2014 studuje na UK více než 3500 slovenských studentů. Ti jsou největší skupinou cizinců, kteří na UK studují.

Autor: OVV RUK
Foto: red.

Sdílejte článek: