Zástupci FSV reprezentovali nově vytvořený program Europaeum V. Havla

pondělí, 27 květen 2013 14:57

O třetím květnovém prodlouženém víkendu se skupina pěti studentů magisterského programu katedry západoevropských studií FSV zúčastnila - pod vedením prof. Lenky Rovné - studentského workshopu na univerzitě v Oxfordu pořádaného asociací Europaeum. Tato organizace, sdružující nejstarší a nejvýznamnější evropské univerzity (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Ženeva, Paříž I, Helsinki, Krakov), do níž v roce 2000 vstoupila i Univerzita Karlova, pořádala tentokrát tzv. jarní školu, jejímž tématem byla zvolena Evropa a její pozice v globalizovaném světě. Dle předpokladů téma poskytlo prostor pro bohatou a vzrušenou debatu.

a156Během intenzivního programu diskutovalo 25 účastníků z řad studentů i pedagogů ze sedmi zemí Evropy o otázkách spojených především s proměňující se rolí Evropy ve světě. Účastníci workshopu měli možnost poslechnout si a následně reagovat na množství prezentací, které se danému tématu věnovaly z různých perspektiv, díky čemuž bylo rozpětí příspěvků skutečně široké. Došlo např. na téma rozmachu portugalské koloniální říše ve středověku, coby příkladu jak vzrůstajícího vlivu Evropy ve světě, tak i počátku globalizace, pojetí první světové války z pohledu střední Evropy nebo zahraniční politiku Evropské unie. Bylo tedy možné účastnit se jak ekonomických, politických, tak i filozofických debat, což pro studující mezinárodních teritoriálních studií představovalo množství hodnotných podnětů. Vrcholem jarní školy pak byla poutavá přednáška oxfordské profesorky Margaret McMillan, odbornice v oblasti historie mezinárodních vztahů, na téma využití historie v současné době.

_a575_210_130Myslím, že mohu hovořit za všechny účastníky, a říci, že jsme všichni k pořádané akci přistupovali s náležitým respektem. Ať už vyvolaným prestiží Oxfordské univerzity nebo i faktem, že jsme reprezentovali nově vytvořený program Europaeum Václava Havla v Evropských studiích, v němž jsou sdruženy Karlova univerzita, Université Paris I Panthéon Sorbonne a Universiteit Leiden.

Během tohoto několikadenního workshopu jsme byli schopni překonat svůj počáteční ostych a podařilo se nám být rovnocennými partnery účastníkům ze zahraničních univerzit navzdory tomu, že se naše univerzitní zázemí v mnohém odlišovalo. Cennou zkušeností a také jakýmsi krokem vpřed v budoucím vzdělávání byl především zážitek „západního“ stylu výuky, založené primárně na schopnostech projevit a obhájit si svůj - nejčastěji kritický - názor. Věřím, že pro všechny účastníky byla tato jarní škola jedinečným rozšířením obzorů nejen ve směru vnímání role Evropy v globalizovaném světě, ale i v přístupu ke zdokonalování svých schopností a dovedností. V neposlední řadě byla účast přínosná i v navazování nových kontaktů a přátelství, která jistě nebudou jen krátkodobá, zvláště vzhledem k tomu, že náš nový program pokračuje a již příští semestr budeme trávit na partnerských univerzitách v Paříži a Leidenu.

Autor: Zuzana Lánová, IMS FSV UK

Sdílejte článek: