Rok 2017 na Univerzitě Karlově

čtvrtek, 28 prosinec 2017 15:03

Jaký byl rok 2017 na Univerzitě Karlově? Vybrali jsme pro vás deset událostí, které hýbaly univerzitou a některé z nich i celou společností.

rok2

  Leden

honoris693

Během roku 2017 udělila Univerzita Karlova tři čestné doktoráty. První z nich převzal 31. ledna ve Velké aule Karolina profesor Roland Naul z Univerzity v Münsteru. Pro další si v listopadu do Karolina přijeli nositel Nobelovy ceny profesor Christopher A. Sims z Princetonské univerzity a  profesor Joseph Wang z Kalifornské univerzity.

  Únor

Univerzita Karlova má prvního absolventa bakalářského studia, který vystudoval během výkonu trestu odnětí svobody. Mimořádný projekt, jenž umožňuje lidem smysluplně strávit dobu ve vězení a pomoci jim najít novou životní cestu, vede Katolická teologická fakulta UK spolu s Vazební věznicí Praha Ruzyně.

  Březen

Evropská výzkumná rada (ERC), kterou založila Evropská komise na podporu excelentního výzkumu, oslavila deset let. Výročí si připomněla i UK, jež hostila mimořádnou konferenci spolupořádanou Technologickým centrem Akademie věd ČR. ERC rezonuje na UK i na konci roku 2017, kdy docent Libor Barto z Matematicko-fyzikální fakulty UK a docent Vladimír Hampl z Přírodovědecké fakulty UK a centra BIOCEV získali granty ERC. Ze štědré finanční podpory se radoval také docent Jakub Steiner z CERGE-EI, společného pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a UK.

Generální ředitelka CERN profesorka Fabiola Gianottiová v březnu během své návštěvy Prahy zavítala i do Karolina. Na UK přednášela na téma Fundamental Research (and much more) at CERN.

  Duben

zezlo693

Studenti a akademici Fakulty sociálních věd UK zatoužili po vlastních insigniích. Na začátku dubna proto vyhlásili crowdfundingovou kampaň Přísahejme na vlastní. A podařilo se, za vybraných 600 tisíc korun slévárna v říjnu odlila podle návrhu sochaře Otmara Olivy nové žezlo, na něž studenti od roku 2018 budou skládat akademické sliby. Dosud si fakulta musela pro tyto účely zapůjčovat žezlo Filozofické fakulty UK.

Nositel Fieldsovy medaile profesor Cédric Villani z Francie přednášel v Karolinu. Přední světový matematik působí jako ředitel Institutu Henriho Poincarého v Paříži.

  Září

protesty693

Reprezentace tuzemských veřejných vysokých škol, zaměstnanci i studenti se velmi důrazně obrátili na vládu s požadavkem navýšení rozpočtu pro rok 2018. Státní příspěvek vysokému školství se už několik let pohybuje okolo 21 miliard korun, vláda nakonec volání částečně vyslyšela a vysokým školám pro příští rok přiřkla o tři miliardy více. Výslednou podobu státního rozpočtu těsně před Vánocemi schválila sněmovna a podepsal ji prezident republiky.

  Říjen

abusir693

Výzkumný tým Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK objevil v Abúsíru dosud zcela neznámý chrámový komplex staroegyptského panovníka Ramesse II.

volba693

V čele Univerzity Karlovy zůstane následující čtyři roky stávající rektor profesor Tomáš Zima. Ve volbách kandidáta na funkci rektora mu dala hlas většina akademického senátu UK. Proti profesoru Zimovi se postavil někdejší proděkan Přírodovědecké fakulty UK profesor Jan Černý.

  Prosinec

Českou hlavu – nejprestižnější tuzemské vědecké vyznamenání – získal profesor Petr Sommer, který se zabývá církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou. Petr Sommer působí v Centru medievistických studií, společném pracovišti UK a AV ČR. Ocenění Doctorandus v oboru technické vědy obdržel za studium magnetických látek doktor Vít Saidl z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock, Český egyptologický ústav, red.

Sdílejte článek: