Víte, kde žijete? Proměny měst popisují na výstavě vědci Přírodovědecké fakulty UK

úterý, 22 říjen 2013 13:19

Jak se v posledních letech vyvíjí a mění život ve městech, jak se proměňuje počet a věkové či národnostní složení obyvatel a která místa ve městech lidé považují za nebezpečná? To je jen výběr z celé řady otázek, na něž hledají odpovědi vědci Urbánní a regionální laboratoře Přírodovědecké fakulty UK. Vybrané výsledky svých výzkumů od 17. října představí na výstavě Sociální deprivace v městském prostředí umístěné v budově fakulty na pražském Albertově.

mesto693

Výstavě předcházel čtyřletý projekt Grantové agentury ČR, který na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK realizoval tým Urbánní a regionální laboratoře. „Výstava se věnuje různým aspektům sociální deprivace v prostředí českých měst, proměnám lokalit a denních rytmů míst, životu seniorů ve městech či oblasti mobility a dojížďky. Zabýváme se i specifickými tématy, jako je kontraurbanizace (migrace obyvatelstva z měst na venkov, pozn. red.). Věnujeme se skutečně širokému spektru různých jevů,“ podotkla Mgr. Jana Jíchová z Urbánní a regionální laboratoře.

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na sedmnáct panelů plných informací, map, obrázků či grafů. Součástí expozice bude i soubor tematických publikací a prezentace dvou internetových projektů Urbánní a regionální laboratoře. Prvním z nich je tzv. Atlas obyvatelstva, internetový portál zaměřený na publikování map s tematikou obyvatelstva a jeho pohybu, kvality života, bydlení či osídlení. Tím druhým projektem je portál suburbanizace.cz, na kterém výzkumníci mohou prezentovat výsledky svých výzkumů z oblasti suburbanizace.

„Výstava je určena jak vědcům a studentům zabývajícím se (nejen) městskými studii, tak i široké veřejnosti. Lidé se mohou seznámit s celou řadou výzkumů, které se věnují třeba právě těm lokalitám, v nichž žijí. Své město tak mohou poznat zase z trochu jiného úhlu pohledu. Naše práce může být inspirativní také pro pracovníky radnic a magistrátů,“ zdůraznila Jana Jíchová.

Výstavu umístěnou v předsálí Geografické knihovny PřF UK budou moci zájemci navštívit od 17. října až do 22. listopadu. Vstup na ni je zdarma. Po jejím skončení nabídne tým vědců připravenou expozici k zapůjčení nekomerčním institucím, které se tématu proměn měst a obcí věnují.

mapa693

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Wikimedia Commons, Urbánní a regionální laboratoř

Sdílejte článek: