O dvacet procent levněji. Na Světě knih nezapomeňte na Nakladatelství Karolinum

čtvrtek, 11 květen 2017 09:02

Už po třiadvacáté se v Praze na veletrhu Svět knihy setkají nakladatelé, spisovatelé, čtenáři a milovníci literatury. Od 11. do 14. května na Výstavišti v Holešovicích otevře svůj stánek i univerzitní Nakladatelství Karolinum. Pro zájemce připravilo řadu akcí od debaty o pražské architektuře po přednášku neuropatologa Františka Koukolíka. Navíc představí několik nových publikací, které vyšly těsně před veletrhem. Ty i ostatní knihy budou k zakoupení s mimořádnou dvacetiprocentní slevou. Některé z nich si zájemci budou moci nechat rovnou i podepsat od jejich autorů.

foto693

Hlavní téma letošního ročníku zní Genius loci v literatuře / M(ě/í)sto v hlavní roli. V tomto duchu si připravilo program i univerzitní nakladatelství, které návštěvníky festivalu zve na debatu s autory edice Praha a významnými odborníky na architekturu a umění. V pátek od 17 hodin v Lapidáriu, kam se letos veletrh nově rozšířil z Průmyslového paláce, vystoupí historik umění a prorektor UK Jan Royt, historička umění Eliška Fučíková a zahradní architektka Božena Pacáková-Hošťálková. Po debatě se bude ve stánku Nakladatelství Karolinum konat autogramiáda jejich knih.

V pátek od 15 hodin bude ve stánku nakladatelství rozdávat podpisy také Lenka Krátká, autorka publikace Domovský přístav Praha: Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989. O hodinu později se uskuteční autogramiáda historika Františka Šmahela, který návštěvníky seznámí se svou publikací Nahlédnutní do středověku: Mluva písma a četba obrazů.

Sobota bude patřit všem, které zajímají tajemství lidského mozku a evoluční souvislosti ovlivňující lidskou existenci. Od 13 hodin o tom pohovoří František Koukolík, který zároveň představí druhé vydání knihy Před úsvitem, po ránu: Eseje o dětech a rodičích. Přednáška se uskuteční v Literárním sále v Průmyslovém paláci. Po jejím skončení bude následovat ve stánku nakladatelství autorova autogramiáda.

Během Světa knihy uvede Nakladatelství Karolinum velký projekt, na kterém spolupracovalo s Městskou knihovnou v Praze. Společnými silami digitalizovaly básnické dílo Karla Šiktance. Jeho tvorbu proto od nynějška lze volně stáhnout z internetových stránek knihovny.

Na veletrhu budou mít svůj stánek také Fakulta humanitních studií UK a Filozofická fakulta UK, kde si čtenáři mohou prohlédnout a zakoupit řadu humanitně orientovaných publikací. Také FHS UK připravila několik autogramiád. Etnoložka Blanka Soukupová, která se věnuje výzkumu středoevropských měst, spolu s kolegy představí v pátek od 15 hodin knihy Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identitLidé a města ve velkých válkách: Pohled etnologa (antropologa). O hodinu později bude o své publikaci Milan „Plukovník“ Kubes: Život jednoho exulanta v soukolí dějin hovořit Miroslava Havelková.

Během veletrhu se budou moci lidé setkat i s dalšími spisovateli, vědci a překladateli spjatými s Univerzitou Karlovou. Úspěšný mladý spisovatel a doktorand na FF UK Marek Šindelka představí svůj nový román Únava materiálu, za který před měsícem získal cenu Magnesia Litera za beletrii roku. A podepisovat své překlady slavného dramatika bude shakespearolog Martin Hilský.

Novinky Nakladatelství Karolinum

Přírůstek edice Praha od Elišky Fučíkové Praha renesanční načrtává obraz hlavního města z doby, kdy jednotlivé pražské části začaly měnit svůj středověký ráz v renesanční a výraznou proměnou prošel rovněž areál Pražského hradu, jejž okrášlila míčovna a letohrádek pro královnu Annu.

fucikova150

Anglický překlad publikace Jiřího Kuthana a Jana Royta St. Vitus Cathedral at Prague Castle se věnuje jednomu ze symbolů české státnosti.

royt_kuthan150

První publikace edice Vizuální kultura, Teorie obrazu W. J. T. Mitchella, je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu a propagují vizuální gramotnost. Mitchell dospívá k závěru, že obrazům, jež nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět.

mitchell150

Novou filozofickou edici – Myšlení současnosti – představují hned dvě monografie: Urbánní situace Oliviera Mongina a Poznávání života Georgese Canguilhema.

canguilhem150

mongin150

Publikace Františka Šmahela Nahlédnutí do středověku: Mluva písma a četba obrazů přináší poznání, že mnohé bylo jinak, než by se zdálo. Už středověk například znal komiksové bubliny v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy nebylo možné bez pomoci znalce přečíst. K čemu tedy byly?

smahel150

Druhé vydání knihy Františka Koukolíka Před úsvitem, po ránu zahrnuje deset esejí o vývoji lidského mozku před narozením, v kojeneckém, batolecím, předškolním a školním věku včetně dospívání. Všechny kapitoly jsou informačně prohloubené, zvláštní prostor je věnován inteligenci, vývoji jáství vztahu mezi jedincem a skupinou.

koukolik

Přírůstek edice Limes Fiktivní a imaginární Wolfganga Isera je klasickým dílem známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy. Ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu.

iser150

Antologie Svatováclavské bible si klade za cíl rozšířit a prohloubit známost této barokní bible mezi zájemci mimo úzký kruh odborníků. Jako klíč k výběru a uspořádání textů byla zvolena liturgie, protože právě předčítání předepsaných perikop v rámci bohoslužby představovalo způsob, jímž se věřící seznamovali s textem Písma.

koupil150

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Nakladatelství Karolinum; red.

Sdílejte článek: