Nový obor naučí studenty pomáhat lidem se specifickými potřebami při sportu

úterý, 25 únor 2014 15:16

Nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří by se mohli věnovat práci a pomoci lidem se specifickými potřebami a jejich sportovnímu rozvoji, vedl Fakultu tělesné výchovy a sportu UK k vybudování nového studijního oboru. Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se letos poprvé otevře zájemcům o bakalářské a magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu musejí podat nejpozději do 28. února.

handbike693

„Absolvent bakalářského a navazujícího magisterského oboru bude vysokoškolsky vzdělaným specialistou – asistentem, instruktorem nebo trenérem v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Studium je vedle odborných znalostí zaměřené i na rozvoj vztahových dovedností studentů. Absolvují také řadu kurzů zaměřených na pohybové dovednosti, aby se naučili pracovat s lidmi se specifickými potřebami,“ vysvětlil PaedDr. Jan Hruša, CSc., z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Poprvé se tříletý bakalářský a dvouletý magisterský obor otevře v akademickém roce 2014/2015 v prezenční i v kombinované formě studia. Absolventi získají odborné znalosti v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, filozofie sportu, aplikovaných pohybových aktivit a zdravotní tělesné výchovy či fyziologie.

Své vzdělání budou moci uplatnit v institucích a občanských sdruženích, které se věnují práci s lidmi se specifickými potřebami. „Velmi úzce spolupracuji s praxí, proto vím, že takto kvalifikovaní lidé společnosti velmi chybí,“ podotkl doktor Hruša a doplnil, že studium je otevřené i lidem se specifickými potřebami.

Přihlášené bude čekat dvoukolové přijímací řízení, nejprve talentové zkoušky a následně písemný test obecných studijních předpokladů. Prezenční i kombinovaná forma studia bude otevřena při minimálním počtu 20 přijatých uchazečů.

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský studijní obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami najdete ZDE.

Informace o přijímacím řízení pro magisterský studijní obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami najdete ZDE.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: