Děkan Přírodovědecké fakulty UK odhalil bustu významného biologa Julia Sachse

pondělí, 12 květen 2014 15:47

Na Univerzitě Karlově během její dlouhé historie studovala a působila řada světově významných vědeckých osobností, vedle jiných i biolog a průkopník experimentální fyziologie rostlin Julius von Sachs. Jeho pobyt v Praze připomíná od úterý 6. května busta umístěná před budovou Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve Viničné ulici. Jejím autorem je sochař Jindřich Zeithamml.

Bustu slavného biologa 19. století odhalil v úterý na Albertově děkan Přírodovědecké fakulty UK profesor Bohuslav Gaš. „Jsme rádi, že budeme moci alespoň tímto způsobem vzdát hold Juliu Sachsovi a jeho celoživotnímu dílu,“ uvedl.

Julia von Sachse, který pocházel z Vratislavi, pozval do Čech a přijal do své rodiny Jan Evangelista Purkyně, jenž si všiml jeho mimořádného talentu. Díky této podpoře mohl Sachs v Čechách dokončit střední školu a posléze nastoupit tehdy na Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde absolvoval studia přírodních věd a filozofie. Na univerzitě později také začal přednášet a působil na ní až do konce padesátých let 19. století, kdy natrvalo odešel do Německa.

Na začátku své vědecké kariéry proslul jako mimořádně nadaný vědecký ilustrátor, do historie biologie se však zapsal jako průkopník fyziologie rostlin. V roce 1857 se stal dokonce prvním docentem tohoto nového oboru. Svět zná dnes Julia von Sachse jako objevitele tzv. hydroponie. Během svých pozorování totiž odhalil, že rostliny mohou dobře růst nejen v půdě, ale i v živném vodním roztoku. Jeho bádání přispěla k přínosnému využívání umělých hnojiv rostlin.

Mimořádnost osobnosti Julia von Sachse si připomněla odborná veřejnost v úterý 6. května hned několika akcemi. Jejich program připravily Česká společnost experimentální biologie rostlin spolu s Katedrou experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK. Vedle dopoledního slavnostního odhalení jeho sochy se odpoledne konalo odborné kolokvium Julius von Sachs, zakladatel moderní rostlinné fyziologie, které zaštítil prorektor UK docent Jan Konvalinka. Úterní program pak završila vernisáž výstavy Julius von Sachs a počátky rostlinné fyziologie. Výstava se pod záštitou předsedy Akademie věd ČR profesora Jiřího Drahoše koná v budově akademie v Praze na Národní třídě až do 28. května.

Autor: Helena Zdráhalová, Přírodovědecká fakulta UK
Foto: Radek Lüftner (Přírodovědecká fakulta UK)

Sdílejte článek: