Děti z Veselé školy nakreslily, jak si představují hrdiny

úterý, 04 březen 2014 22:17

Slavnostní zahájení výstavy prací žáků Veselé školy na téma „hrdinství“ proběhlo na Pedagogické fakultě UK 25. února. Vernisáže se účastnilo sto padesát žáků 1. i 2. stupně této základní školy a také studenti a zaměstnanci Pedagogické fakulty.

Veselá škola byla zřízena Arcibiskupstvím pražským v roce 1993 a sídlí v centru Prahy v Soukenické ulici. V průběhu setkání bylo patrné, že tato církevní základní a základní umělecká škola klade důraz na přátelskou atmosféru a přirozenou autoritu učitelů.

O úvodní program se postaral orchestr žáků Veselé školy, který zahrál Beethovenovu Ódu na radost. Poté se slova ujaly děkanka fakulty doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., a ředitelka Veselé školy Mgr. Jana Válková, která zdůraznily význam pořádání podobných akcí a další spolupráce mezi Pedagogickou fakultou a Veselou školou. Na rozloučenou dostaly všechny děti malý dárek.

Autor: PedF UK; red
Foto: PedF UK

Sdílejte článek: