Výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví na UK posílí nově založené centrum

pátek, 07 červen 2013 12:29

Slavnostní zahájení činnosti Centra zdravotní ekonomie a managementu proběhlo za účasti ministra zdravotnictví Leoše Hegera, děkana 3. lékařské fakulty profesora Michala Anděla a ředitele Institutu ekonomických studií docenta Martina Gregora 28. května v Císařském sále Karolina.

_5285851_210_158Nově založené centrum propojuje akademické prostředí s praxí řízení zdravotnictví a rozšiřuje nabídku celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Interdisciplinární pohled Centra na oblast zdravotnictví zajišťuje spolupráce 3. lékařské fakulty, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd a Právnické fakulty Univerzity Karlovy spolu s Advance Healthcare Management Institute.

„Jsem velmi rád, že vzniká centrum, kde ideje vytvořené akademickou půdou se mohou posléze uplatnit. Onen trojúhelník fakult je zárukou, že by Centrum mohlo do budoucna převzít další role,“ uvedl na zahájení Centra děkan Michal Anděl. Jedním z cílů Centra je podle Pavla Hrobně z Advance Institute přispět k rozvoji výzkumu v oblasti ekonomie zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: