Neudělení akreditace egyptologii považuji za nepochopitelné, prohlásil rektor UK

pátek, 13 prosinec 2013 12:47

Prohlášení rektora UK prof. Václava Hampla k neudělení akreditace pro magisterské studium egyptologie na FF UK:

Informaci o neudělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu egyptologie považuji za nepochopitelnou. Výsledky egyptologie na Filozofické fakultě UK i kvalita studia na tomto oboru jsou všeobecně uznávané a mají ve vědecké komunitě vysoký mezinárodní respekt. Jde o jeden z nejkvalitnějších a nejprestižnějších oborů v České republice.

Univerzita Karlova proto využije všech zákonných prostředků, aby akreditace tomuto velmi ceněnému oboru byla udělena.

Zdůvodnění stanoviska akreditační komise přijatého na zasedání, jež se konalo 25.–27. listopadu v Litomyšli:

Struktura studia ani v upravené žádosti neposkytuje komplexní vzdělanost v  tak náročné specializaci, jakou je obor egyptologie, bez příslušné přípravy na bakalářském stupni. Předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace). Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat „základní vědomosti“, což nemůže být náplní magisterského studia. Příklady uplatnění absolventa neodpovídají obsahu studia (diplomacie).

Autor: prof. Václav Hampl, rektor UK
Foto: red.

Sdílejte článek: