Nové badatelské centrum chce přivést mladé zahraniční vědce na UK

středa, 04 březen 2015 12:51

I když se teologie zaobírá několik tisíc let starými texty Bible, věnovat se může i tématům, jež jsou aktuální v 21. století. Právě to je záměrem nově otvíraného Centra teologie, filosofie a mediální teorie (CTFM) na Katolické teologické fakultě UK. Cílem ambiciózního projektu je propojit tuzemské pracoviště se zahraničními, plně se zapojit do mezinárodního dialogu a v souvislosti s tím přivést na univerzitu mladé badatele z celého světa. Do budoucna fakulta navíc uvažuje i o akreditaci mezinárodního teologického magisterského a doktorského programu.

teamwork693

Podle koordinátora projektu Mgr. Martina Kočího centrum vzniká jako reakce na turbulentní proměny současného světa a z naléhavé potřeby zabývat se jeho výzvami. „Rozhodli jsme se vstoupit na pole, které je v českém teologickém prostředí téměř neorané, a vytvořit excelentní výzkumné centrum s mezinárodním charakterem,“ vysvětlil.

Posláním centra je sledovat a přemýšlet o proměnách současné kultury, roli médií v mezilidské komunikaci, etických problémech, před které dnešní svět staví člověka, o tom, jak to vše ovlivňuje teologii 21. století, a zároveň hledat to, co teologické myšlení může dnešnímu člověku přinést.

plakat350

Centrum se chce orientovat především na anglosaské prostředí, proto také bude základním komunikačním prostředkem angličtina. Inspirovat a spolupracovat chce s podobnými pracovišti v Belgii, Nizozemsku nebo ve Velké Británii. „Nyní připravujeme návrh výzkumného projektu na bázi spolupráce s Fakultou teologie a religionistiky Katolické univerzity v Lovani v Belgii. Naše centrum bylo také přizváno k účasti na projektu Religion pensante: La force critique d’une longue tradition, jehož iniciátorem je Filozofická fakulta Saint Paul University v Ottawě v Kanadě. Měli bychom se stát jedním z páteřních pilířů tohoto dlouhodobého projektu, jehož součástí je rovněž vytvoření mezinárodní sítě badatelů, které spojuje zájem o otázky náboženství jako kritického prvku v našem postmoderním světě,“ upozornil Martin Kočí.

Katolická teologická fakulta UK tak na místo pouhého hovoření o tom, že je třeba tuzemskou vědu a vysoké školství více otevřít světu, učinila skutečný první krok. Jejím záměrem je přivést v rámci tohoto projektu na fakultu mladé zahraniční badatele, do budoucna uvažuje i o akreditaci mezinárodního teologického magisterského a doktorského oboru. „Půjde o ojedinělý program s originálním zaměřením v celoevropském kontextu, a proto bude vyučován zcela v angličtině. Víc bych ale prozatím prozrazovat nechtěl,“ usmíval se Martin Kočí.

Za centrem už stojí také první odvedená práce. Před pár týdny totiž vyšla kolektivní monografie Mediální moderna: Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality, která analyzuje teorie a diskuze spjaté s vnímáním a interpretací světa v kontextu moderních i postmoderních médií a kultury.

Kdo by se chtěl o činnosti centra dozvědět víc a zároveň oslavit jeho vznik, může dorazit 11. března vpodvečer na Katolickou teologickou fakultu UK, kde si může dát nejen skleničku na zdárné fungování nového projektu, ale také si poslechnout docenta Jiřího Bystřického a jeho přednášku z oblasti mediální teorie.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: