Novým děkanem Pedagogické fakulty UK zvolen prof. Michal Nedělka

pátek, 02 červen 2017 17:40

Děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl pro období 2016–2020 dne 28. června 2016 zvolen prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Po jmenování rektorem vystřídá prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., která po dvou volebních obdobích ve funkci děkanky končí. Funkční období nově zvoleného děkana začne 1. července 2016.

nedelka_text

K volbě děkana, kterou Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oznámil v lednu tohoto roku, se sešlo všech 24 senátorů. Ve druhém kole tajného hlasování získal prof. Michal Nedělka celkem 13 hlasů, 2 senátoři se hlasování zdrželi. Celkem se o pozici děkana ucházeli tři kandidáti z kolegia bývalé děkanky, kromě prof. Nedělky také doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph. D., a PhDr. Martin Adamec, Ph. D.

„Mým cílem je vytvořit klima, ve kterém fakulta dokáže spolupracovat. Každý má jiné nápady, přesvědčení a názory, pracovní vztahy nás ale svedly dohromady. Zaměřme se tedy na to, aby práce byla tím hlavním,” navrhuje Nedělka. „Já sám se často vžívám do role studentů, proto si myslím, že otevřenost k nim je důležitá věc. Neměli by být v podřízené roli. Studentské spolky přinášejí to, co nám leckdy chybí určitou nahodilost a živelnost. To bych jedině podporoval.”

Návrh na jmenování byl podán rektorovi Univerzity Karlovy. Od 1. července nahradí profesor Nedělka dosavadní děkanku, prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., která na této pozici působí od roku 2009. „Profesor Nedělka se dlouhodobě podílel na směřování fakulty. Jako první proděkan ví, co ho v této nelehké roli čeká, proto věřím, že se mu podaří úspěšně pokračovat v rozvoji fakulty. Přeji mu především všeobecnou podporu i od těch, pro které nebyl prioritní volbou,” reaguje Wildová.

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., je absolventem oboru hudební teorie a pedagogika, za svoji disertační práci získal v roce 1995 cenu Bernarda Bolzana. S Pedagogickou fakultou spojil celou svoji profesní dráhu. V roce 2001 byl jmenován docentem a v roce 2006 profesorem. V letech 2006–2007 vykonával funkci proděkana pro studijní záležitosti, lidské zdroje a celoživotní vzdělávání. V letech 2013–2016 působil jako proděkan pro vědu a výzkum. Je autorem čtyř monografií, studií v odborných periodikách a recenzovaných domácích (39) a zahraničních (12) textů. Podílel se na řešení grantových i výzkumných projektů, je členem tří redakčních rad a pěti rad vědeckých.

Autor: PedF UK
Foto: Daniel Pražák

Sdílejte článek: