Akademická farnost zahájila nový akademický rok

pondělí, 12 říjen 2015 13:25

V úterý 6. října zahájila Akademická farnost v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora nový akademický rok slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus (Přijď Duchu Stvořiteli). Liturgické setkání mělo současně představit činnost farnosti novým studentům, kteří začínají svá studia na pražských vysokých školách. Po bohoslužbě proběhlo neformální setkání s pohoštěním v prostorách zákristie.

salvator_210Pastorace vysokoškolských studentů byla obnovena u Nejsvětějšího Salvátora již v únoru 1990 a jako Akademická farnost působí pod vedením Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th. D., od roku 2004. V současné době se studentům věnuje několik kněží především z řádu jezuitů, kterým pomáhá širší tým spolupracovníků. Farnost slouží k pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, k dispozici je ale všem, kdo zde hledají duchovní povzbuzení a vedení.

Akademická farnost se snaží být otevřeným prostorem pro setkávání věřících i nevěřících lidí a představuje platformu pro mezináboženský dialog. Pro studenty je připravováno množství duchovních a kulturních aktivit, zejména přednáškové cykly, filmový klub a pravidelné výstavy. Farnost úzce spolupracuje s Českou křesťanskou akademií, Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK či s řeholním společenstvím Karmel Edith Steinové. Zájemcům z řad vysokoškoláků je otevřeno také Vysokoškolské katolické hnutí, které nabízí mladým křesťanům vzdělání, duchovní rozvoj i zábavu.

Pravidelný program bohoslužeb během akademického roku

Autor: Drahomír Suchánek
Foto: Thinkstock.com

Sdílejte článek: