V únoru 1948 chtěli podpořit Edvarda Beneše. Odvahu studentů připomněla pieta

úterý, 25 únor 2014 15:16

Chtěli dojít až na Pražský hrad podpořit prezidenta Edvarda Beneše, příslušníci SNB jim to však nedovolili a pochod několika tisíc vysokoškoláků rozehnali už v Nerudově ulici. K upomínce 25. února 1948 se o 66 let později, 25. února 2014, sešli pod Hradem zástupci vysokých škol, státu i nestátních organizací a spolků, aby uctili vzpomínku všech, kdo se do průvodu zapojili. Poklonit se odvaze tehdejších účastníků pochodu přišli i současný rektor UK profesor Tomáš Zima a emeritní rektor UK profesor Ivan Wilhelm.

U pamětní desky v Nerudově ulici, která připomíná únorové protesty studentů, se sešlo také několik desítek pamětníků událostí roku 1948. Minutou ticha si připomněli nejen statečnost těch, kteří se v únoru 1948 vydali k Hradu, ale také těch, kdo za odpor vůči režimu zaplatili vlastním životem.

Přítomné na pietním setkání pozdravil vedle dalších místopředseda Senátu Přemysl Sobotka či předseda Pražského akademického klubu 48 Jiří Navrátil. „Jako vzkaz těch, kteří zde 25. února 1948 pochodovali, bych chtěl 400 tisícům studentů, kteří dnes na českých vysokých školách v demokratické zemi studují, připomenout, že pro vzdělaného člověka je nutné, aby se zabýval věcmi veřejnými. Chtěl bych jim k tomu popřát hodně odvahy a statečnosti,“ zdůraznil Jiří Navrátil. Ve své řeči také připomněl, že po únorových událostech roku 1948 muselo z vysokých škol odejít více než deset tisíc studentů.

Za současné studenty vysokých škol promluvil místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Martin Petrus. „Studenti a akademická obec by měli být a troufám si říct, že stále jsou, hlavními nositeli občanských a společenských hodnot zakotvených na principech demokracie a svobody. Važme si jich, opatrujme je a udržujme je i pro budoucí generace jako to největší bohatství, které jim můžeme předat. Studenti jsou velmi citlivým senzorem stavu společnosti, neboť jsou velmi dobře schopní odhalit a pojmenovat nebezpečné trendy ohrožující svobodu. Ojedinělost této akce v únorových dnech roku 1948 ani její neúspěch v žádném případě neznamenají, že šlo o bezvýznamnou akci. Její historický význam je nakonec jasný. Právě citlivost studentů i jejich významné role v důležitých momentech naší historie ukazují, že studentskému hlasu se vyplatí naslouchat a následovat ho i dnes,“ zdůraznil Martin Petrus.

Pietní setkání v Nerudově ulici se koná každoročně jako součást programu Mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Jeho osmý ročník začal v pondělí 24. února a potrvá až do 2. března. V rámci festivalu se vedle dalšího bohatého programu koná v Karolinu rozsáhlá výstava připomínající boj mladých lidí proti totalitě.

Právnická fakulta UK se již pravidelně zapojuje do programu festivalu rekonstrukcemi politických procesů. Tentokrát studenti UK pod vedením děkana fakulty profesora Jana Kuklíka připomenou v sobotu 1. března soudní proces z roku 1949 s šesti desítkami obžalovaných, z nichž byla více než polovina lidí mladších 26 let. Mezi ně patřili i Boris Kovaříček a Karel Bacílek, studenti Právnické fakulty UK, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a v roce 1949 popraveni. Rekonstrukce procesu, jež se uskuteční v porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci, začíná v sobotu ve 14 hodin.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: