Dalajlama po dvou letech opět zavítal mezi studenty Univerzity Karlovy

pátek, 02 červen 2017 17:40

Studovat na Univerzitě Karlově přináší spoustu výhod, jednou z nich je i možnost setkávat se s významnými osobnosti veřejného života. Právě pro studenty UK byla vyhrazena včerejší diskuse s Jeho Svatostí dalajlamou, která proběhla na půdě Filozofické fakultě UK. Organizátorem setkání byla, stejně jako při minulé návštěvě tibetského duchovního vůdce, nadace Forum 2000.

Vstup na diskusi byl zdarma a platilo, že kdo se dříve zaregistruje, ten si zajistí místo ve Velké aule. Přihlásit se mohli studenti všech fakult Univerzity Karlovy, kteří zvládli vyslechnout debatu vedenou v anglickém jazyce, bez překladu do češtiny. „O účast byl velký zájem a kapacita auly byla beznadějně naplněna již za pět hodin po zahájení registrace,“ popisuje koordinátorka vnějších vztahů FF UK Mgr. Ing. Jana Kučerová.

Téma celé letošní konference Fora 2000 vycházelo z odkazu jejího zakladatele prezidenta Václava Havla, který zasvětil svůj život boji za svobodu a lidskou důstojnost tváří v tvář represivnímu režimu a usiloval o přeměnu naší země v otevřenou a prosperující demokracii. Proto hlavními pojmy, kolem nichž se diskuse točila, byly demokracie, tolerance či respekt.

Kromě Jeho Svatosti dalajlamy se setkání na univerzitní půdě účastnil také čínský aktivista za lidská práva Čchen Kuang-čcheng, šéfredaktor webu Malaysiakini.com Steven Gan a pedagog Filozofické fakulty UK prof. Tomáš Halík. Diskusi moderoval člen programové rady Fora 2000 Jan Urban.

Každý z panelistů měl vyhrazený čas na svůj příspěvek, který z různých úhlů nahlížel na téma lidských práv či náboženských svobod, Čchen Kuang-čcheng se např. věnoval zejména omezování lidských práv Číně a Steven Gan se zaměřil na potkávání náboženství v oblasti jižní Asie. „Mezi různými náboženstvími na světě je potřeba vést dialog a navzájem se respektovat,“ řekl.

Dalajlama i přes postřehnutelnou únavu neztrácel svůj pověstný humor a několikrát během svého proslovu vyvolal mezi posluchači smích a potlesk. Nejprve na výzvu Jana Urbana zhodnotil své předchozí mise v Evropě a pak se i on zaměřil na důležitost tolerance mezi náboženstvími a nevyhnul se ani problematice sekularizace. „Sekularizace přináší respekt vůči všem náboženstvím i vůči nevěřícím,“ uvedl. Jako příklad země, v níž spolu dokážou vycházet stoupenci různých náboženství, jmenoval Indii, kde prezident je stoupencem hinduismu a předseda vlády je sikh.

V závěru své řeči se zaměřil na důležitost fungování demokracie a otevřené společnosti. „Věřím, že demokratický systém je ten nejlepší. V České republice máte demokracii a její budoucnost je jen ve vašich rukách, ne v rukách politiků,“ vzkázal dalajlama. Na dotazy z pléna tentokrát již nedošlo.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: