58. běh Letní školy slovanských studií začne na přelomu července a srpna

pátek, 27 červen 2014 16:59

Letní školy slovanských studií (LŠSS) je určena pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letošní běh se uskuteční od 25. července do 22. srpna a koná se pod záštitou rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy.

lsss_text

„Za léta svého působení získala Letní škola slovanských studií u mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti dobré jméno a dostává se jí uznání i mezi obdobnými letními školami v zahraničí. Daří se jí to nejen díky lingvodidaktickým přístupům při výuce jazyka či díky kvalitě a tematické šíři nabízeného přednáškového programu, ale svou prestiž zakládá i na vysoké úrovni kulturních a společenských akcí, které jsou její organickou součástí, a na dobré organizaci vnitřního života školy,“ říká PhDr. Jiří Hasil, Ph. D., ředitel LŠSS a zároveň zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK.

Letošní ročník se koná od 25. července do 22. srpna. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku a tvoří ji praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a cykly přednášek. Program zahrnuje 25 vyučovacích hodin jazykové výuky týdně, exkurze, výlety a samostatné studium. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství Letní školy slovanských studií.

Autor: FF UK; Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: