Mapy obležení jako záchrana paměti nyní na pražském Albertově

pátek, 02 červen 2017 17:40

Až do konce srpna můžete na Albertově navštívit unikátní maltsko-českou výstavu Siege maps: keeping memory safe (Mapy obležení jako záchrana paměti). Výstavu připravilo National museum of Fine Arts ve Valletě s Mapovou sbírkou Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK na podporu společné nominace map obležení od G. F. Camocia do mezinárodního Registru programu Paměti světa světového dědictví UNESCO. Žádost byla podána letos v květnu a její výsledky budou známy v červnu roku 2017.

sulejman_text

Výstava představuje nejen čtyři verze renesanční mapy Velkého obležení vytvořené v rozmezí května a září roku 1565, ale také objasňuje, jak plánky vznikaly, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi a detailně popisuje geografické a bitevní situace. Autorem byl Giovanni Francesco Camocio (1501–1575), ve své době známý benátský nakladatel knih a map, který pracoval v okruhu slavného malíře Tiziana. Mistr Camocio již o deset let později zemřel jako většina Benátčanů na mor.

V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko sultána Sulejmana I., s 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo pouhých 540 maltských řádových rytířů a 8 tisíc Malťanů a evropských žoldnéřů. Přestože přesila byla obrovská, podařilo se po čtyřech měsících obléhání, především díky statečnosti obránců Malty i pomoci sicilského místokrále Garcia de Toledo, Turky porazit. Camociovy mapy nejen že rychle a účinně informovaly Evropu o průběhu obležení, ale především jako první přinesly tolik očekávanou zprávu o prohře Turků.

Tři verze mapy bitvy se nacházejí v kartografických sbírkách National museum of Fine Arts na Maltě. Druhá verze byla nalezena dr. Josephem Schiro, díky digitalizovaným a zveřejněným mapám, v Mapové sbírce PřF UK. V současnosti jde o jediný dochovaný výtisk v euro-amerických sbírkách. Tak mohl být po 450 letech znovu sestaven celý cyklus válečného zpravodajství z rozhodující bitvy o Maltu.

Expozici doprovázejí originální videoprezentace. Mezi nimi návštěvníky jistě potěší ukázka tradičního řemesla výroby mědirytiny mapy od maltského mistra Rainera Kalnbacha (1928). Dále je připravena komparace rozdílů čtyř verzí mapy a na závěr návštěvníci uvidí animaci průběhu bitvy vyrobenou studentem katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK Jakubem Báčou.

Výstava byla připravena na podporu česko-maltské přihlášky do mezinárodního Registru programu Paměť světa světového dědictví UNESCO. Registr vznikl v roce 1997 a každé dva roky jsou do něho zapisovány světově unikátní části dokumentového dědictví. Česká republika v registru eviduje již pět úspěšných zápisů. Z 350 celkově zapsaných památek zatím tvoří kartografické dokumenty pouhá 4 %. Přihláška byla podána v květnu letošního roku a výsledky budou známy v červnu roku 2017.

mapa_oblezeni_textSiege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

Místo: PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, předsálí Mapové sbírky 2. patro,

Doba otevření: Po–Pá 9.00–17.00 (do 31. 8. 2016)

Vstup volný

Autor: PřF UK; red.
Foto: PřF UK; Thinkstock

Sdílejte článek: