Erfurtská univerzita udělila čestný doktorát profesoru Halíkovi

pátek, 14 listopad 2014 15:46

Téměř čtyři desetiletí po tajném vysvěcení na kněze převzal profesor Tomáš Halík na stejném místě titul čestného doktorátu. Univerzita v Erfurtu ocenila jeho zásluhy o teologii v sekulárním světě, přínos k celosvětovému dialogu mezi náboženstvími a přínos k intenzivnímu dialogu mezi věřícími na jedné straně a skeptiky, ateisty a agnostiky na straně druhé.

hchalik

„Tomáš Halík získává ocenění především za situací víry a církve v České republice ovlivněnou teologii otevřeného přístupu k sekulárnímu světu,“ zdůvodnil udělení čestného titulu prof. Michael Gabel, děkan erfurtské Katolické teologické fakulty. Jak zdůraznil, jedná se o pojetí teologie, která hledá nejen diskuzi s „nevěřícími“ a jinověrci, ale je i připravena se od nich učit.

Slavnostní promoce se spolu s děkanem Katolické teologické fakulty UK Prokopem Brožem zúčastnil také rektor UK Tomáš Zima. Ten ve svém laudatiu o nositeli Templetonovy ceny uvedl: „Zcela v souladu se svými velkými univerzitními předchůdci, například rektorem a reformátorem Janem Husem nebo profesorem a pozdějším prezidentem republiky Tomášem Garriguem Masarykem, ani Halík není obvykle doma prorokem, jeho ,hlas volajícího na pouštiʻ je některými adorován, jinými zatracován.“

Správce akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora profesor Tomáš Halík získal letos za výjimečný přínos pro duchovní rozměr života Templetonovu cenu. Na Oxfordské univerzitě byla v nedávných dnech pojmenována jeho jménem nová přednášková aula. Profesor Halík je nositelem řady ocenění, např. zlaté Svatovojtěšské medaile Arcibiskupství pražského za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům, čestného titulu Muž smíření roku 2010 za vynikající zásluhy o dialog mezi křesťany a Židy. Profesor Tomáš Halík získal titul ThLic. v roce 1992 na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Profesorem sociologie na Univerzitě Karlově byl jmenován v roce 1997.

Autor: red.
Foto: Universität Erfurt

Sdílejte článek: