MFF UK podepsala první dvě smlouvy o partnerské spolupráci

pátek, 18 duben 2014 01:12

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., včera podepsal první dvě partnerské smlouvy se zástupci soukromých firem. Díky nim bude garantována oboustranná dostupnost osob, které budou rozvíjet další spolupráci v podobě participace na diplomových pracích, softwarových projektech či vědeckých grantech.

„Naše fakulta se může chlubit špičkovým základním výzkumem i mnoha publikacemi. Podle hodnocení výsledků, tzv. RIVu, jsme institucí, která vykazuje jeden z největších výkonů v České republice. Proto přivítáme větší propojení s praxí, které nám bude přinášet nové impulsy pro tento náš základní výzkum,“ vysvětlil důvod spolupráce s firemním sektorem děkan Kratochvíl.

Mgr. Martin Děcký z katedry distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK, který je předsedou komise pro firemní spolupráci, upřesnil, že fakulta generuje pět procent z celkového počtu vědeckých výstupů v rámci republiky. Na základě tohoto čísla by se mohlo zdát, že brány školy opouštějí hlavně budoucí vědci, kteří chtějí pokračovat v základním výstupu. „Toto vnímání by však bylo poněkud zkreslené. Většina absolventů, zvláště z informatické sekce, míří do praxe. Proto je přirozené, že studenti mají zájem už během studia pracovat na reálných projektech a fakulta spolupráci s firmami a institucemi dlouhodobě podporuje,“ konstatoval.

Vedení fakulty však došlo k závěru, že spontánní spolupráce není úplně tím maximem, kterého lze dosáhnout. Proto před necelým rokem a půl veřejně představilo plán na vytvoření uceleného partnerského programu, který by existující spolupráci posunul ještě dál.  

Ve čtvrtek 17. dubna byly díky tomuto rozhodnutí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK podepsány první dvě smlouvy o partnerství, a to se společnostmi Preciosa a ICZ. Třetí smlouva se společností Virtux bude podepsána po Velikonocích. „V jednání je nastavení spolupráce i s dalšími firmami a otevření partnerského programu odborné veřejnosti,“ doplnil Martin Děcký.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: