Cena Wernera von Siemense za rok 2017 putuje i na Přírodovědeckou fakultu UK

pátek, 23 únor 2018 11:08

Tým vedený prof. Jiřím Čejkou před čtyřmi lety objevil a popsal novou metodu přípravy zeolitů. Včera si odnesl ocenění společnosti Siemens v kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu za objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze.

Ceny Wernera von Siemense byly předány na slavnostním večeru v Betlémské kapli 22. února. Stalo se tak již podvacáté. Při příležitosti vyhlašování uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR: „Nemáme moře ani rozsáhlé nerostné bohatství, zato máme historií prověřené zlaté české ručičky a pro vědu nadané mozky. Proto hodlá Siemens i nadále pomáhat s nastartováním vědecké kariéry a podporou při dosažení vědeckých objevů.“

Za mladé vědce, studenty a pedagogy si ocenění v prestižní vědecké soutěži odnesli i zástupci Přírodovědecké fakulty UK, katedry fyzikální a makromolekulární chemie: Mgr. Pavla Eliášová, Ph. D., Michal Mazur, Ph. D., a Maksym Opanasenko, Ph. D. Ve výzkumné skupině vedené školitelem prof. Jiřím Čejkou, DrSc., je doplnili Mariya Shamzhy, Ph. D., a Ing. Jan Přech, Ph. D. (všichni z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR).

Zeolity jsou přírodní krystalické minerály složené především z křemíku, hliníku a kyslíku. V současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory s rozsáhlým využitím při zpracování ropy, v petrochemii, přípravě speciálních chemikálií a ochraně životního prostředí. Zásadní význam objevu oceněného Siemensovou cenou spočívá v navržení a potvrzení nového mechanismu syntézy zeolitů s řízenou velikostí pórů. Týmu se podařilo objasnit mechanismus této syntézy a připravit celkem deset nových typů zeolitů. Ačkoli mohou teoreticky existovat miliony různých strukturních typů zeolitů, doposud jich bylo připraveno pouze 235.

Podle prof. Čejky je výsledek výzkumu, ve kterém se dali dohromady vědci z Univerzity Karlovy a Akademie věd, logickým završením společného úsilí: „Před dvěma lety obdržela přírodovědecká fakulta v rámci vznikajícího Centra excelence projekt s klíčovým zahraničním spolupracovníkem (prof. Russell Morris z University of St Andrews, pozn. red.) a část týmu v Centru získala pozici,“ vrací se o pár let zpět Jiří Čejka. „Podívejte se na ně,“ pokračuje prof. Čejka aby po chvilce s obdivným pohledem na „své“ oceněné mladé vědce dodal: „Každý z nich má za sebou mimořádné úspěchy a prestižní ocenění. Věřím, že je v budoucnu ještě další ceny čekají. Všem bych přál s nimi pracovat!“

_abc_8356_300_196

Cenu Wernera von Siemense za rok 2017 usilovalo rekordních 481 vědců v sedmi kategoriích z oblasti technických a přírodovědných oborů, letos nově včetně zvláštního ocenění za překonání překážek při studiu a za nejlepší ženskou disertační práci.

Vítězové si mezi sebou rozdělili finanční odměnu v celkové výši 1 milion korun.

Za dvacet let existence soutěže firma Siemens podpořila 344 vědců.

Autor: Marcela Uhlíková
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: