Památky baví nás i celý Štrasburk

úterý, 31 říjen 2017 13:22

Společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Památky nás baví získal letos na jaře prestižní mezinárodní ocenění Europa Nostra. Jako příklad podařeného projektu bude proto představen na setkání koordinátorů Dnů evropského dědictví ve Štrasburku.

stras_obr

„Europa Nostra představuje nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví. Obdrželi jsme je v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta, ve které se o cenu ucházelo přes sedmdesát dalších projektů,“ uvedla Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt bude představen právě v rámci diskuzního panelu věnovaného kulturnímu dědictví a vzdělávání.

„Porotci ocenili zejména komplexní návrh, jak zajímavě a nově zpřístupňovat památky napříč Českou republikou, edukační programy připravované na míru konkrétním cílovým skupinám včetně osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a spolupráci odborníků s laickými zájemci o kulturní dědictví,“ doplnila Havlůjová.

„Přestože projekt skončil již v roce 2015, mám radost, že můžeme úspěchy a zkušenosti, které přinesl, dále rozvíjet a sdílet, třeba právě na mezinárodním fóru, jakým je setkání koordinátorů Dnů evropského dědictví,“ uzavřela Havlůjová.

Ve Štrasburku budou zastoupeny nejen státy Evropské unie, ale také další partnerské země Rady Evropy, ve kterých se každý podzim koná řada akcí na podporu a propagaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví. S rostoucím zájmem veřejnosti, jenž v posledních letech dosahuje až 20 milionů osob, je třeba promýšlet řadu společných témat. Letos to je kvalitní interpretace kulturního dědictví, vzdělávání a udržitelného rozvoje. Účastníci setkání začnou rovněž připravovat podklady pro rok 2018 – Evropský rok kulturního dědictví.

Památky nás baví

Cílem projektu, který byl realizován v letech 2012–2015, bylo vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na různé cílové skupiny – předškolní děti, žáky 1.–3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními potřebami –, jimž byly přizpůsobovány.

Klíčová byla především interaktivní forma programů, která účastníky vedla nejen k poznávání a objevování autentického prostředí památek, ale také k sebepoznání a vzájemnému dialogu. Programy byly testovány a posléze aplikovány do praxe na třiceti ze sto čtyř památkových objektů, jež spravuje stát prostřednictvím Národního památkového ústavu.

Pedagogickou a didaktickou úroveň jednotlivých programů zajišťovaly a výzkumně zhodnotily katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie. Každoročně v září otvírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V České republice zaštiťuje jejich organizaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Autor: red., PedF UK
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: